LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for AUXLANG Archives


AUXLANG Archives

AUXLANG Archives


AUXLANG@LISTSERV.BROWN.EDU


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

AUXLANG Home

AUXLANG Home

AUXLANG  August 2003, Week 5

AUXLANG August 2003, Week 5

Subject:

Re: Zulu

From:

Jacques Dehée <[log in to unmask]>

Reply-To:

International Auxiliary Languages <[log in to unmask]>

Date:

Sun, 31 Aug 2003 02:39:09 -0400

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (775 lines)

Dear Leo,
*******
I thank you for your very important personal message sent out
of AUXLANG.
I am preparing a detailed answer, and concerning Uzbek,
a message in AUXLANG
I thank you for answering my message about the test too.
*******
I have several ressources about Zulu in books and on CD-rom.
For example:
ZULU (the American translations are in a following message)
@01002:umuntu
$01006:ingane
$01005:umfana
$01003:indoda
$01004:umfazi
$01007:umndeni
$01009:ubabamkhulu
$01010:ugogo
$01012:indoda
$01013:umfazi
$01011:oshadile
$01008:izihlobo  ubuhlobo
$01014:ubaba
$01015:umama
$01016:abazali
$01017:indodana
$01018:indodakazi
$01020:umfo
$01021:udade
$01022:umalume
$01023:umshana
$01024:umshanakazi
$01025:umamekazi,ubabekazi
$01026:umzala
$01019:landiweyo
@01027:umzimba
#01028:isakhiwo somzimba
$01028:isakhiwo somzimba
$01029:uhlaka lwamathambo
$01030:imisipha
$01031:ithambo
$01032:umhlandla
$01033:iphe
$01034:ingqwababa
$01035:ihluzu
$01036:ivi
$01037:imbambo
$01038:isiphanga
$01039:ugebhezi lwekhanda
$01040:umsipha
$01041:ukujikeleza kwegazi
$01042:igazi
$01043:inhliziyo
$01044:umthambo omkhulu
$01045:umthambo
$01046:uhlelo lokuphefumula
$01047:iphaphu
$01048:inhlonhla
$01049:uhlelo lokugaya kwenanzi
$01050:isisu
$01051:amathumbu
$01052:isibindi
$01053:inyaka
$01054:uhlelo lokuphumisa konke okubi
$01055:inso
$01056:isinye
#01058:ikhanda
$01057:isikhumba
$01058:ikhanda
$01059:izinwele
$01060:ubuso
$01061:ibunzi
$01062:isikhala sobuso
$01063:iso
$01064:ihlamvu yeso
$01065:ishiya
$01066:ijwabu leso
$01067:izinkophe
$01068:inhlamvu yeso
$01069:isiyinge seso
$01070:indlebe
$01071:isihlathi
$01072:impumulo
$01073:ikhala
$01074:umlomo
$01075:udebe
$01076:ulimi
$01077:amazinyo
$01078:isilevu
$01079:umhlathi
#01080:izito ezinye zomzimba
$01081:intamo
$01082:ihlombe
$01083:ikhwapha
$01084:isifuba
$01085:isidlozi
$01086:ihluzu
$01087:ingalo
$01088:ihlombe
$01089:ugalo lomkhono
$01090:indololwane
$01091:isihlakala
$01092:isandla
$01093:intende yesandla
$01094:isithupha
$01095:umunwe
$01096:uzipho lomunwe
$01097:isisu
$01098:inkaba
$01099:umlenze
$01100:izintumbu
$01101:incele
$01102:uhlangothi
$01103:amadolo
$01104:ithanga
$01105:idolo
$01106:iqakala
$01107:unyawo
$01108:uzwani
$01109:umhlane
$01110:isiphanga
$01111:umhlandla
$01112:isinqe
$01113:isihluzi
$01114:isithende
@01115:izingubo
#01129:amayembe
$01130:iyembe langesonto
$01131:iyembe lasekhaya
$01132:iyembe lethenisi,isikibha
$01133:iyembe elinemikhono emifishane
#01134:izicathulo
$01135:amasokisi
$01136:amasokisi amade
$01139:isithende
$01138:isoli
$01137:izicathulo zangesonto
$01142:izicathulo zokugijima
$01140:ulimi
$01141:amafosi ezicathulo
$01143:izicathulo zethenisi
$01144:izicathulo ezinamaxhumela
$01145:amamokhasini
#01159:izingubo zasekhaya nezemidlalo
$01160:iovaroli
$01161:isikhindi
$01162:isikhindi
$01163:amabhulukwe wokubhakela
$01164:ibhulukwe lokubhukusha
$01166:amathayithi
$01168:iyembe lokudlala
$01167:ibhulukwe lokudlala
$01170:umgaxo
$01169:iswetha elinomgaxo
#01171:izingubo zabesilisa
$01172:isudi
$01173:intolibhantshi
$01175:ibhulukwe
$01174:ibhantshi
$01176:ibhantshi
#01177:izinto zokugqoka
$01182:ukhala
$01178:umphetho womkhono weyembe
$01183:umkhono
$01179:umlutho womlenze webhulukwe
$01180:iziphu
$01184:umpheco
$01185:isikhwama
$01186:inkinobho
$01187:imbobo yenkinobho
#01188:izingubo zangaphandle
$01189:isigqoko
$01190:ijazi
$01191:ijazi lemvula
$01193:ibhantshi elivimbela umoya
$01192:ijazi
$01194:iphontsho
#01195:izingubo zamakhosikazi
$01196:ilokwe
$01200:ilokwe elide
$01198:ilokwe elide
$01199:ilokwe elingenamikhono
$01202:isiketi esiqondile
$01203:ipiliti
$01201:isiketi
#01204:amaswetha
$01205:ijezi elinomsiko wokhala ofana neV
$01207:ijezi
$01209:isweta elinomsiko entanyeni ofana neV
$01208:umsiko ofana nesikebhe
$01206:ijezi
#01210:izinto ezisizayo
$01211:iwalethe
$01212:uthayi
$01214:izibuko
$01215:izibuko zelanga
$01213:uthayi oyifindo
$01216:indandatho
$01217:umgaxo
$01218:icici
$01219:isikhono
$01220:isikhwama sabesifazane
$01221:isikhwama semali
$01222:izikokela zezigqizo
$01223:igilavu
$01224:amagilavu angayivali iminwe
$01225:izinto zokufudumalisa izindlebe
$01227:ishasipele  ebhande
$01226:ibhande
$01228:amakilesibhande
@01229:ukudla
#01230:ukudla
$01231:ukudla kwekuseni
$01232:ukudla kwasemini
$01233:ukudla kwantambama
$01234:ukudla okusheshayo
$01235:ukudla okulula
#01236:imifino
$01237:uhlobo lwesitshalo esidlekayo
$01238:umgobo
$01239:ukwata
$01240:ubhontshisi
$01241:isithombo sebhitrudi
$01242:isitshalo esinegama ibrokoli
$01243:ikabishi
$01244:ikarothi
$01245:ukhlifulawa
$01246:iseleli
$01247:uhlobo lukaonyanisi
$01248:ummbila
$01249:unsolozi
$01250:izithelo ezifana namaqanda
$01251:ishaladi lenyoka/igaliki
$01252:ulentshisi oluhlaza
$01253:ihlobo lianganisi
$01254:uletisi
$01255:amakhowe
$01256:uanyanisi
$01257:uphizi
$01258:upelepele
$01259:amazambane
$01260:uhlobo lwetheniphu
$01261:uanyanisi wasentwasahlobo
$01262:isipinashi
$01263:ubhatata
$01264:utamatisi
$01265:itheniphu
$01266:igawu elimbombo
#01267:izithelo
$01268:ibanana/amabanana
$01269:uhlobo lwewolintshi
$01270:amagilebhisi
$01271:amapentshisi
$01272:ilamula
$01273:uhlobo lwelamula
$01274:izithelo ezifana namathunduluka
$01275:amabhilikosi
$01276:isiponspeki
$01277:ophayinaphu
$01278:isithelo esifana nejingijolo
$01279:isithrobeli
$01280:amawolintshi
$01281:ikhabe
$01282:amahabhula
$01283:ujusi wezithelo
#01284:ukudla okwenziwa ngobisi
$01285:ubisi
$01290:umagarini
$01287:ushizi
$01291:amaqanda
$01288:amasi
$01286:ibhotela
$01289:ihongo
#01292:ukudla okwenziwa ngofulawa
$01293:inhlamvu edliwayo
$01294:uthosi
$01295:isinkwa
$01296:isinkwa esincane
$01297:umqathane
$01298:amapanikuku
$01299:amawofolo
$01300:irayisi
$01301:uhlobo lwekhekhe
#01302:inyama nezinhlanzi
$01303:irozibhifu
$01304:isteki
$01308:izihlathi zenyama yengulube
$01305:inyama yenkuku
$01306:igalikuni
$01307:idada
$01309:isosiji
$01310:ubhakeni
$01311:isinkwa neqatha elishisayo
$01312:isinkwa nesosiji eshisayo
$01313:inhlanzi
$01314:imidambi
$01315:isikhuphashe
$01316:ukhwathu
$01317:imbaza
#01318:okokunongisa ukudla
$01319:uju
$01320:ujeli
$01321:usoso senyama
$01322:ujamu
$01323:umasitadi
$01324:upelepele
$01325:usawoti
$01326:iviniga
$01327:amafutha
#01328:izinhlamvu yomuthi eqathwayo
$01329:amantongomane
$01330:amawolnati
$03178:amaphekani
$01332:omlamondi
$01333:ushokolethe
$01334:iswidi
$01335:uphayi
$01336:amabhasikiti
#01337:iziphuzo
$01338:utshwala, ubhiya
$01339:ikhofi
$01340:ukhokho kashokolethe oshisayo
$01341:ujusi
$01342:ulemoneti
$01343:ubisi
$01344:isiphuzo esingamanzi
$01345:itiye elineqhwa
$01346:amanzi
$01347:iwayini
@01348:ukuvuka kanye nokuya kolala
#01349:ukunyakaza
$01350:ukuvuka ekuseni
$01351:ukuvuka embhedeni
$01352:ukugeza
$01353:ishawa
$01354:ukusheva
$01355:ukukama
$01356:ukugqoka izingubo
$01357:ukukhumula
$01358:ukulala embhedeni
$01359:ukuyolala
#01360:imithi yokucomba ubuso
$01361:umcako wamehlo
$01362:ipenseli lamashiya
$01363:ipenseli lamehlo
$01364:isigcobisi wezindebe
$01365:upende wezinkhophe kanye neza mashiya
$01366:upende wezihlathi
#01367:izinto zokuzilungisa
$01368:omuthi wokuthelwa emva kokusheva
$01369:uhlobo lukasende
$01370:ikamu
$01371:ireza likagesi
$01372:iyemeri lezinzipho
$01373:ibhulashi lwezinwele
$01374:into yokomisa izinwele
$01375:umuthi omanzi wokuqinisa iznwele
$01376:isigedla sezinzipho
$01377:ifayili lezinzipho
$01378:uvanishi wezinzipho
$01380:ireza
$01379:impuco
$01381:ishampu
$01383:ukhilimu wobuso
$01382:ukhilimu wokusheva
$01384:usende
@01385:indlela esizizwa ngayo
#01386:impilo
$01387:isibhedlela
$01388:iambulense
$01389:indlu yokuphilisa ngokusha
$02398:unesi
$01392:udokotela
$01390:ihhovisi likadokotela
$01393:into yokuxilonga isiguli
$01394:iaspilini
$01395:ubuhlungu emphinjini
$01396:umkhuhlane
$01397:ukukhwehlela
$01398:isirophu lokukhwehlela
$01399:ibhandeshi
$01402:usizasi
$01400:umuthi onamatheliswayo
$01401:amathwathwasi
$01403:uvolo wokumunca
$01404:into yokucindezela ulimi
$01405:indlu kadokotela wamazinyo
$01406:isihlalo sikadokotela wamazinyo
$01407:umsizi kadokotela
$01408:umshini wokubhola
#01409:ukuzizwa
$01410:umzwelo nomhawu
$01411:injabulo
$01412:usizi
$01413:into evusayo inhliziyo
$01414:isithukuthezi
$01415:ulaka
$01416:umona
$01417:isahluleko
$01418:inhlupheko
$01419:uthando
$01420:inzondo
$01421:ukucabanga
$01422:ukoma
$01423:ukulamba
$01424:ukugula
@01425:izenzo
$01426:ukuphendula
$01427:ukuphikisana
$01428:ukubuza
$01429:ukuvuka
$01430:ukukhothama
$01431:ukufutha
$01432:ukubilisa
$01433:ukwephula
$01434:ukwakha
$01435:ukuthenga
$01436:ukuthwala
$01437:ukubamba
$01438:ukunquma
$01439:ukubetha ihlombe
$01440:ukuhlanza
$01441:ukukhwela
$01442:ukuvala
$01443:ukukama
$01444:ukuphuma
$01445:ukupheka
$01446:ukubala
$01447:ukukhasa
$01448:ukuwela
$01449:ukukhala
$01450:ukusika
$01451:ukudansa
$01452:ukumba
$01453:ukucwila
$01454:ukudweba
$01455:ukuphuza
$01456:ukushayela
$01457:ukuwisa
$01458:ukugalula
$01459:ukudla
$01460:ukuwa
$01461:ukulwa
$01462:ukundiza
$01463:ukukhohlwa
$01464:ukuhwaqabala
$01465:ukupha
$01466:ukuhamba
$01467:ukungena
$01468:ukuphuma
$01469:ukukhwela
$01470:ukuzwa
$01471:ukusiza
$01472:ukushaya
$01473:ukuphatha
$01474:ukugona
$01475:ukuayina
$01476:ukuxhuma
$01477:ukukhahlela
$01478:ukwanga
$01479:ukuguqa ngamadolo
$01480:ukunitha
$01481:ukuhleka
$01482:ukushiya
$01483:ukukhotha
$01484:ukulala
$01485:ukuthanda
$01486:ukulalela
$01487:ukuphila
$01488:ukuvula
$01489:ukupenda
$01490:ukuphumelela
$01491:ukuqoqa
$01492:ukudlala umdlalo
$01493:ukushaya icaco
$01494:ukukhombisa
$01495:ukudonsa
$01496:ukuqhuba
$01497:ukubeka
$01498:ukufunda/ukubala
$01499:ukugibela
$01500:ukugijima
$01501:ukuhamba ngomkhumbi
$01502:ukubona
$01503:ukuthunga
$01504:ukumemeza
$01505:ukudubula
$01506:ukuvala
$01507:ukucula
$01508:ukuhlala
$01509:ukulala ubuthongo
$01510:ukumamatheka
$01511:ukubhibha
$01512:ukuma
$01513:ukugoqoza
$01514:ukumisa
$01515:ukufunda
$01516:ukuthanyela
$01517:ukubhukusha
$01518:ukuthatha
$01519:ukukhuluma
$01520:ukudabula
$01521:ukucabanga
$01522:ukuphonsa
$01523:ukubopha
$01524:ukuthinta
$01525:ukuhamba
$01526:ukuphenduka
$01527:ukuloba ngomshini
$01528:ukulinda
$01529:ukuhamba ngezinyawo
$01530:ukufuna
$01531:ukubheka
$01532:ukuvayela ngesandla
$01533:ukuhleba
$01534:ukubhala
$01535:ukuwayinda iwashi
@01536:idolobha
#01537:isitalada
$01538:iphevumente
$01539:ipayipi lamanzi lokucisha umlilo
$01542:isitezi esikhotha isibhakabhaka
$01541:ubuphandle obungaphambili bendlu
$01540:into yokulinganisa isikhathi sokupaka
$01543:ihotela
$01544:indlwana yamaphepha
$01545:ibhokisi leposi
$01546:umthengisi emgwaqweni
$01547:ifulegi
$01548:ibhasi
$01549:imoto
$01550:itekisi
$01551:isiteshi sikaphethiloli
$01552:abantu
$01553:izaziso zasemigwaqweni
$01554:irobothi
$01556:ucingo lukathelefoni
$01555:insika kathelefoni
$01557:isitodlwana sikathelefoni
$01558:ibhuloho
$01559:ilambu elikhanyisa isitaladi
$01560:isitimela esihamba ngaphansi komhlaba
$01561:ibhayisikeli
$01562:isithuthuthu
$01563:ipaki
$01564:isihlalo eside esisepaki
$01565:isiphethu samanzi
$01566:indlela
#01567:izitolo namahhovisi
$01568:ibhikawozi
$01569:indawo yokugunda izinwele
$01570:isitolo samabhuku
$01571:isilaha
$01572:isitolo samaswidi
$01573:indawo lokuhlanza izingubo
$01574:isitolo sezingubo
$01575:isitolo samakompyuta
$01576:isitolo esinezigabagaba
$01577:ikhemisi
$01578:isitolo sezinto zaelektroniki
$01579:isitolo sezimpahla zasekhaya
$01580:isitolo sezipho
$01581:isitolo esikhulu sokudla
$01582:isitolo sezinto ezidingwa ekhaya
$01583:indawo yokugeza izingubo
$01584:isitolo sezinto zomnyuziki
$01585:isitolo sezimpahla zasehhovisi
$01586:isitolo sezicathulo
$01587:ihhovisi kabhuloka
$01588:isitolo esikhulu sokudla
$01589:ibhange
$01590:inkampane yentshuwalense
$01591:indlu enombukiso wezithombe
$01592:iposi
$01593:ikhefi
$01594:ibhayisikobho
$01595:iopera
$01596:ingadi yobubhothani
$01597:izu
$01598:imboni
$01599:amangcwabeni
@01600:izindawo zokuhlala
#01601:ibhilidi
$01602:umgcinimnyango
$01603:umpheme ophezu kwesihlalo
$01604:iguma
#01605:umphandle wendlu
$01606:ikamelo eliphansi kophahla
$01607:isela
$01608:umnyango
$01610:isihluthulelo
$01609:isibambo somnyango
$01611:ukhiye
$01612:ifulemu lomnyango
$01613:umbundu
$01614:insimbi esemnyango
$01615:isisekelo samatshe
$01617:ifasitele
$01619:isivalo sefasitele
$01616:igaraji
$01620:ingilazi yefasitele
$01618:ibokisi yezimbali ngaphandle kwefasitele
#01643:uphahla
$01644:ushemula
$01645:igatha
$01646:ipayipi ledileni
#01647:indawo yokungena
$01648:iguma
$01650:isibambelelo sokuzivikela esitezi
$01649:isitezi
#01651:ikamelo lokuhlala emini
$01652:isihlalo esibanzi
$01653:isitsha somlotha
$01656:ilambu likagesi
$01654:amabhuku
$01655:ishalufu lamabhuku
$01658:isidlalamarekhodi
$01657:isiqophamazwi
$01659:isilingi
$01662:igumbi,
$01660:itafulana lokubeka amakokiteyili
$01661:itafulana lokuphuza ikhofi
$01663:ikhethini
$01664:uthi olulengela ikhthini
$01665:ikhushini
$01666:ikhethini
$01667:isokethi kagesi
$01668:itafulana eliseduze nosofa
$01669:iziko elisedongweni
$01671:imvalasibane
$01670:isibane
$01672:iswishi
$01673:into yokwenezela inkulumo
$01674:ishalufu eliphezu kweziko
$01675:umfanekiso opendiweyo
$01676:ifulemu
$01677:ifotho
$01678:izithombo
$01679:iwayalense
$01680:umata
$01681:ishalufu
$01682:itafulana elisedongeni
$01683:usofa
$01684:ithelevishini
$01685:ivazi
$01686:ibonda
$01687:unqonqoma lwefasitele
#01688:ikamelo lokudlela
$01689:itafula lokudlela
$01690:isitulo
$01692:indishi somhluzi
$01691:itafulana elinezinto zokuphaqula
$01694:ipuleti
$01693:ipuleti lesaladi
$01695:ucengezi
$01696:indwangu yokudeka itafula
$01697:indwangu yokusula umlomo
$01698:indawo yokubeka izindwangu
$01699:imfoloko
$01700:ummese
$01701:ukhezo lesobho
$01702:ithisipuni
$01703:inkomishi
$01704:isosa
$01705:igilazi lamanzi
$01706:igilazi lokuphuza iwayini
$01707:inkomishi yokuphuza ubhiya
$01708:isithsa samanzi
$01709:isitshana sikaphepha
$01710:isitshana sikasawoti
$01711:ithiphothi
$01712:isitsha sikashukela
$01713:ujeke wobisi
$01714:inkomishi yekhofi
$01715:ipuleti lamasendiwishi
$01716:isithsa sebhotela
$01717:ummese webhotela
#01718:ikamelo lokulala
$01721:ingehla yombhede
$01720:ingezansi yombhede
$01719:umbhede
$01722:umatilasi
$01723:umatilasi onezipilingi
$01724:indwangu yokulala
$01725:ingubo
$01727:isikhwama sephilo
$01726:umcamelo, iphilo,umqamelo
$01729:idilowa
$01731:ikhabethe eliphethe amadilowa
$03179:idolowa
$01730:isibuko
$01728:idresa
#01732:ikhishini
$01733:insimbi yokosa
$01734:ipayipi elikhipha ilangabi
$01735:ikhabethe elincane
$01737:isigungqu sekhofi
$01736:isivulo samathini
$01738:ikolanda
$01739:itafulana lokulungisa ukudla
$01740:umshini wokugeza izitsha
$01741:itawulo lokusula izitsha
$01742:isivulo sikagesi
$01743:ipani lokuthosa
$01744:ifanela
$01745:ibhokisi lezibi
$01747:iketelo
$01748:ummese wasekhishini
$01749:indebe
$01746:isikhuhluzo
$01750:izinkomishi zokulinganisa
$01751:izinkezo zokulinganisa
$01752:uhovini
$01753:ipani
$01756:inkibaniso yebhodwe
$01758:isivalo sebhodwe
$01755:ibhodwe/imbiza
$01757:isibambo sokuphatha ibhodwe
$01759:isitobo samazambane
$01760:ifriji
$01761:isisefo
$01762:isinki
$01763:isitofu
$01764:ithini
$01765:into yokucocobalisa isinkwa
$01766:ibhokisi lezibi
#01767:ikamelo lokugezela
$01768:umata ekamelweni lokugezela
$01769:isikalo sokulinganisa isisindo somuntu
$01770:ubhavu
$01771:ubhasikidi wezingubo zangaphansi
$01774:isivimbi sepayipi
$01773:ipayipi lokuchithela amanzi angcolile
$01775:ithephu lamanzi ashisayo
$01772:ithephu lamanzi abandayo
$01776:indawo yokugcina imithi
$01780:imbobo yeshawa
$01779:uthi olulengela ikhethini loshawa
$01778:ikhethini loshawa
$01777:indawo yokusebenzisa ishawa
$01781:isinki
$01782:insipho
$01783:ishalufwana lensipho
$01788:ibhulashana lamazinyo
$01789:umgodlo wamabhulashana
$01790:umuthi wokuxubha
$01784:isipanji
$01785:uthayela
$01787:iphepha lasethoyilethi
$01786:ithoyilethi
$01793:indwangu yokugezela
$01792:izipanyeko zamathawula
$01791:ithawula
#01811:ikamelwana lokubeka izimpahla
$01812:umthanyelo
$01813:ibhakede
$01814:indawo yokomisa
$01817:isitsha sokubutha udoti
$01815:isesulo sothuli
$01816:indwangu yokwesula uthuli
$01818:iayini
@01840:izinto esizizungeza
#01841:imibala
$01842:umbala othi awubeliphuzi
$01843:-luhlaza okwesibhakabhaka
$01844:-nsundu
$01845:umbala wegolide
$01846:-mpunga
$01847:-luhlaza
$01848:-nsomi
$01849:-bomvu
$01850:umbala wesiliva
(see following message)

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

November 2019, Week 3
November 2019, Week 2
November 2019, Week 1
October 2019, Week 4
October 2019, Week 3
October 2019, Week 2
October 2019, Week 1
September 2019, Week 4
September 2019, Week 3
September 2019, Week 2
September 2019, Week 1
August 2019, Week 5
August 2019, Week 4
August 2019, Week 3
August 2019, Week 2
July 2019, Week 3
July 2019, Week 2
July 2019, Week 1
June 2019, Week 4
June 2019, Week 3
June 2019, Week 1
May 2019, Week 1
April 2019, Week 4
April 2019, Week 3
March 2019, Week 5
March 2019, Week 4
February 2019, Week 3
February 2019, Week 1
January 2019, Week 5
January 2019, Week 2
October 2018, Week 2
October 2018, Week 1
September 2018, Week 3
September 2018, Week 2
August 2018, Week 5
August 2018, Week 4
August 2018, Week 3
August 2018, Week 2
July 2018, Week 4
July 2018, Week 1
June 2018, Week 4
June 2018, Week 3
June 2018, Week 2
June 2018, Week 1
May 2018, Week 3
April 2018, Week 4
April 2018, Week 3
April 2018, Week 2
March 2018, Week 4
February 2018, Week 3
February 2018, Week 1
January 2018, Week 4
January 2018, Week 3
January 2018, Week 1
December 2017, Week 5
December 2017, Week 4
December 2017, Week 2
November 2017, Week 3
November 2017, Week 2
November 2017, Week 1
October 2017, Week 5
October 2017, Week 4
October 2017, Week 3
October 2017, Week 1
September 2017, Week 5
August 2017, Week 5
August 2017, Week 4
August 2017, Week 3
August 2017, Week 2
August 2017, Week 1
July 2017, Week 4
July 2017, Week 2
July 2017, Week 1
June 2017, Week 3
June 2017, Week 1
May 2017, Week 5
May 2017, Week 4
May 2017, Week 3
May 2017, Week 2
May 2017, Week 1
April 2017, Week 4
April 2017, Week 3
April 2017, Week 2
April 2017, Week 1
March 2017, Week 4
March 2017, Week 3
March 2017, Week 2
March 2017, Week 1
February 2017, Week 4
February 2017, Week 3
February 2017, Week 2
February 2017, Week 1
January 2017, Week 5
January 2017, Week 4
January 2017, Week 3
January 2017, Week 2
January 2017, Week 1
December 2016, Week 5
December 2016, Week 4
December 2016, Week 3
December 2016, Week 2
December 2016, Week 1
November 2016, Week 5
November 2016, Week 4
November 2016, Week 3
November 2016, Week 2
November 2016, Week 1
October 2016, Week 5
October 2016, Week 3
October 2016, Week 2
October 2016, Week 1
September 2016, Week 3
September 2016, Week 2
September 2016, Week 1
August 2016, Week 3
August 2016, Week 2
August 2016, Week 1
July 2016, Week 5
July 2016, Week 4
July 2016, Week 3
July 2016, Week 2
July 2016, Week 1
June 2016, Week 5
June 2016, Week 4
June 2016, Week 3
June 2016, Week 2
June 2016, Week 1
May 2016, Week 5
May 2016, Week 4
May 2016, Week 3
May 2016, Week 2
May 2016, Week 1
April 2016, Week 5
April 2016, Week 4
April 2016, Week 3
April 2016, Week 2
April 2016, Week 1
March 2016, Week 5
March 2016, Week 3
March 2016, Week 2
March 2016, Week 1
February 2016, Week 5
February 2016, Week 4
February 2016, Week 3
February 2016, Week 2
February 2016, Week 1
January 2016, Week 5
January 2016, Week 4
January 2016, Week 3
January 2016, Week 2
January 2016, Week 1
December 2015, Week 5
December 2015, Week 4
December 2015, Week 3
December 2015, Week 2
December 2015, Week 1
November 2015, Week 4
November 2015, Week 3
November 2015, Week 2
November 2015, Week 1
October 2015, Week 5
October 2015, Week 4
October 2015, Week 3
October 2015, Week 2
September 2015, Week 4
September 2015, Week 2
September 2015, Week 1
August 2015, Week 5
August 2015, Week 4
August 2015, Week 3
August 2015, Week 2
August 2015, Week 1
July 2015, Week 4
July 2015, Week 3
July 2015, Week 2
July 2015, Week 1
June 2015, Week 5
June 2015, Week 4
June 2015, Week 3
June 2015, Week 2
June 2015, Week 1
May 2015, Week 5
May 2015, Week 3
May 2015, Week 2
May 2015, Week 1
April 2015, Week 5
April 2015, Week 4
April 2015, Week 3
April 2015, Week 2
April 2015, Week 1
March 2015, Week 5
March 2015, Week 4
March 2015, Week 3
March 2015, Week 2
March 2015, Week 1
February 2015, Week 3
February 2015, Week 2
February 2015, Week 1
January 2015, Week 5
January 2015, Week 4
January 2015, Week 3
January 2015, Week 2
January 2015, Week 1
December 2014, Week 5
December 2014, Week 4
December 2014, Week 3
December 2014, Week 2
December 2014, Week 1
November 2014, Week 5
November 2014, Week 4
November 2014, Week 3
November 2014, Week 2
November 2014, Week 1
October 2014, Week 5
October 2014, Week 4
October 2014, Week 3
October 2014, Week 2
October 2014, Week 1
September 2014, Week 5
September 2014, Week 4
September 2014, Week 3
September 2014, Week 2
August 2014, Week 5
August 2014, Week 4
August 2014, Week 3
August 2014, Week 2
August 2014, Week 1
July 2014, Week 5
July 2014, Week 4
July 2014, Week 3
July 2014, Week 2
July 2014, Week 1
June 2014, Week 5
June 2014, Week 4
June 2014, Week 3
June 2014, Week 2
June 2014, Week 1
May 2014, Week 5
May 2014, Week 4
May 2014, Week 2
May 2014, Week 1
April 2014, Week 4
April 2014, Week 3
April 2014, Week 2
April 2014, Week 1
March 2014, Week 4
March 2014, Week 3
March 2014, Week 2
March 2014, Week 1
February 2014, Week 4
February 2014, Week 3
February 2014, Week 2
February 2014, Week 1
January 2014, Week 5
January 2014, Week 4
January 2014, Week 3
January 2014, Week 1
December 2013, Week 5
December 2013, Week 4
December 2013, Week 3
December 2013, Week 2
December 2013, Week 1
November 2013, Week 5
November 2013, Week 4
November 2013, Week 3
November 2013, Week 2
November 2013, Week 1
October 2013, Week 5
October 2013, Week 4
October 2013, Week 3
October 2013, Week 2
October 2013, Week 1
September 2013, Week 3
August 2013, Week 4
August 2013, Week 3
August 2013, Week 2
July 2013, Week 2
July 2013, Week 1
June 2013, Week 5
June 2013, Week 4
June 2013, Week 3
June 2013, Week 2
May 2013, Week 5
May 2013, Week 3
May 2013, Week 2
May 2013, Week 1
April 2013, Week 5
April 2013, Week 4
April 2013, Week 3
April 2013, Week 2
April 2013, Week 1
March 2013, Week 5
March 2013, Week 4
March 2013, Week 3
March 2013, Week 2
March 2013, Week 1
February 2013, Week 4
February 2013, Week 3
February 2013, Week 2
February 2013, Week 1
January 2013, Week 4
January 2013, Week 3
January 2013, Week 2
January 2013, Week 1
December 2012, Week 5
December 2012, Week 4
December 2012, Week 3
December 2012, Week 2
December 2012, Week 1
November 2012, Week 4
November 2012, Week 3
November 2012, Week 2
November 2012, Week 1
October 2012, Week 5
October 2012, Week 4
October 2012, Week 3
October 2012, Week 2
October 2012, Week 1
September 2012, Week 5
September 2012, Week 4
September 2012, Week 3
September 2012, Week 2
September 2012, Week 1
August 2012, Week 4
August 2012, Week 2
August 2012, Week 1
July 2012, Week 5
July 2012, Week 4
July 2012, Week 3
July 2012, Week 2
July 2012, Week 1
June 2012, Week 5
June 2012, Week 4
June 2012, Week 3
June 2012, Week 1
May 2012, Week 5
May 2012, Week 4
May 2012, Week 3
May 2012, Week 2
May 2012, Week 1
April 2012, Week 4
April 2012, Week 3
April 2012, Week 2
April 2012, Week 1
March 2012, Week 5
March 2012, Week 4
March 2012, Week 3
March 2012, Week 2
March 2012, Week 1
February 2012, Week 5
February 2012, Week 4
February 2012, Week 3
February 2012, Week 2
February 2012, Week 1
January 2012, Week 4
December 2011, Week 5
December 2011, Week 4
December 2011, Week 3
December 2011, Week 2
December 2011, Week 1
November 2011, Week 4
November 2011, Week 3
November 2011, Week 2
November 2011, Week 1
October 2011, Week 5
October 2011, Week 4
October 2011, Week 3
October 2011, Week 2
October 2011, Week 1
September 2011, Week 5
September 2011, Week 4
September 2011, Week 3
September 2011, Week 2
September 2011, Week 1
August 2011, Week 5
August 2011, Week 4
August 2011, Week 3
August 2011, Week 2
August 2011, Week 1
July 2011, Week 4
July 2011, Week 3
July 2011, Week 2
July 2011, Week 1
June 2011, Week 4
June 2011, Week 3
June 2011, Week 2
June 2011, Week 1
May 2011, Week 5
May 2011, Week 4
May 2011, Week 3
May 2011, Week 2
May 2011, Week 1
April 2011, Week 4
April 2011, Week 3
April 2011, Week 2
April 2011, Week 1
March 2011, Week 5
March 2011, Week 4
March 2011, Week 3
March 2011, Week 2
March 2011, Week 1
February 2011, Week 4
February 2011, Week 3
February 2011, Week 2
February 2011, Week 1
January 2011, Week 5
January 2011, Week 4
January 2011, Week 3
January 2011, Week 2
January 2011, Week 1
December 2010, Week 5
December 2010, Week 4
December 2010, Week 3
December 2010, Week 2
December 2010, Week 1
November 2010, Week 4
November 2010, Week 3
November 2010, Week 2
November 2010, Week 1
October 2010, Week 5
October 2010, Week 4
October 2010, Week 3
October 2010, Week 2
October 2010, Week 1
September 2010, Week 5
September 2010, Week 4
September 2010, Week 3
September 2010, Week 2
September 2010, Week 1
August 2010, Week 5
August 2010, Week 4
August 2010, Week 3
August 2010, Week 2
August 2010, Week 1
July 2010, Week 5
July 2010, Week 4
July 2010, Week 3
July 2010, Week 2
July 2010, Week 1
June 2010, Week 5
June 2010, Week 4
June 2010, Week 3
June 2010, Week 2
June 2010, Week 1
May 2010, Week 5
May 2010, Week 4
May 2010, Week 3
May 2010, Week 2
May 2010, Week 1
April 2010, Week 5
April 2010, Week 4
April 2010, Week 3
April 2010, Week 2
April 2010, Week 1
March 2010, Week 5
March 2010, Week 4
March 2010, Week 3
March 2010, Week 2
March 2010, Week 1
February 2010, Week 4
February 2010, Week 3
February 2010, Week 2
February 2010, Week 1
January 2010, Week 5
January 2010, Week 4
January 2010, Week 3
January 2010, Week 2
January 2010, Week 1
December 2009, Week 5
December 2009, Week 4
December 2009, Week 3
December 2009, Week 2
December 2009, Week 1
November 2009, Week 5
November 2009, Week 4
November 2009, Week 3
November 2009, Week 2
November 2009, Week 1
October 2009, Week 5
October 2009, Week 4
October 2009, Week 3
October 2009, Week 2
October 2009, Week 1
September 2009, Week 5
September 2009, Week 4
September 2009, Week 3
September 2009, Week 2
September 2009, Week 1
August 2009, Week 5
August 2009, Week 4
August 2009, Week 3
August 2009, Week 2
August 2009, Week 1
July 2009, Week 5
July 2009, Week 4
July 2009, Week 3
July 2009, Week 2
July 2009, Week 1
June 2009, Week 5
June 2009, Week 4
June 2009, Week 3
June 2009, Week 2
June 2009, Week 1
May 2009, Week 5
May 2009, Week 4
May 2009, Week 3
May 2009, Week 2
May 2009, Week 1
April 2009, Week 5
April 2009, Week 4
April 2009, Week 3
April 2009, Week 2
April 2009, Week 1
March 2009, Week 5
March 2009, Week 4
March 2009, Week 3
March 2009, Week 2
March 2009, Week 1
February 2009, Week 4
February 2009, Week 3
February 2009, Week 2
February 2009, Week 1
January 2009, Week 5
January 2009, Week 4
January 2009, Week 3
January 2009, Week 2
January 2009, Week 1
December 2008, Week 5
December 2008, Week 4
December 2008, Week 3
December 2008, Week 2
December 2008, Week 1
November 2008, Week 5
November 2008, Week 4
November 2008, Week 3
November 2008, Week 2
November 2008, Week 1
October 2008, Week 5
October 2008, Week 4
October 2008, Week 3
October 2008, Week 2
October 2008, Week 1
September 2008, Week 5
September 2008, Week 4
September 2008, Week 3
September 2008, Week 2
September 2008, Week 1
August 2008, Week 5
August 2008, Week 4
August 2008, Week 3
August 2008, Week 2
August 2008, Week 1
July 2008, Week 5
July 2008, Week 4
July 2008, Week 3
July 2008, Week 2
July 2008, Week 1
June 2008, Week 5
June 2008, Week 4
June 2008, Week 3
June 2008, Week 2
June 2008, Week 1
May 2008, Week 5
May 2008, Week 4
May 2008, Week 3
May 2008, Week 2
May 2008, Week 1
April 2008, Week 5
April 2008, Week 4
April 2008, Week 3
April 2008, Week 2
April 2008, Week 1
March 2008, Week 5
March 2008, Week 4
March 2008, Week 3
March 2008, Week 2
March 2008, Week 1
February 2008, Week 5
February 2008, Week 4
February 2008, Week 3
February 2008, Week 2
February 2008, Week 1
January 2008, Week 5
January 2008, Week 4
January 2008, Week 3
January 2008, Week 2
January 2008, Week 1
December 2007, Week 5
December 2007, Week 4
December 2007, Week 3
December 2007, Week 2
December 2007, Week 1
November 2007, Week 5
November 2007, Week 4
November 2007, Week 3
November 2007, Week 2
November 2007, Week 1
October 2007, Week 5
October 2007, Week 4
October 2007, Week 3
October 2007, Week 2
October 2007, Week 1
September 2007, Week 5
September 2007, Week 4
September 2007, Week 3
September 2007, Week 2
September 2007, Week 1
August 2007, Week 5
August 2007, Week 4
August 2007, Week 3
August 2007, Week 2
August 2007, Week 1
July 2007, Week 5
July 2007, Week 4
July 2007, Week 3
July 2007, Week 2
July 2007, Week 1
June 2007, Week 5
June 2007, Week 4
June 2007, Week 3
June 2007, Week 2
June 2007, Week 1
May 2007, Week 5
May 2007, Week 4
May 2007, Week 3
May 2007, Week 2
May 2007, Week 1
April 2007, Week 5
April 2007, Week 4
April 2007, Week 3
April 2007, Week 2
April 2007, Week 1
March 2007, Week 5
March 2007, Week 4
March 2007, Week 3
March 2007, Week 2
March 2007, Week 1
February 2007, Week 4
February 2007, Week 3
February 2007, Week 2
February 2007, Week 1
January 2007, Week 5
January 2007, Week 4
January 2007, Week 3
January 2007, Week 2
January 2007, Week 1
December 2006, Week 5
December 2006, Week 4
December 2006, Week 3
December 2006, Week 2
December 2006, Week 1
November 2006, Week 5
November 2006, Week 4
November 2006, Week 3
November 2006, Week 2
November 2006, Week 1
October 2006, Week 5
October 2006, Week 4
October 2006, Week 3
October 2006, Week 2
October 2006, Week 1
September 2006, Week 5
September 2006, Week 4
September 2006, Week 3
September 2006, Week 2
September 2006, Week 1
August 2006, Week 5
August 2006, Week 4
August 2006, Week 3
August 2006, Week 2
August 2006, Week 1
July 2006, Week 5
July 2006, Week 4
July 2006, Week 3
July 2006, Week 2
July 2006, Week 1
June 2006, Week 5
June 2006, Week 4
June 2006, Week 3
June 2006, Week 2
June 2006, Week 1
May 2006, Week 5
May 2006, Week 4
May 2006, Week 3
May 2006, Week 2
May 2006, Week 1
April 2006, Week 5
April 2006, Week 4
April 2006, Week 3
April 2006, Week 2
April 2006, Week 1
March 2006, Week 5
March 2006, Week 4
March 2006, Week 3
March 2006, Week 2
March 2006, Week 1
February 2006, Week 4
February 2006, Week 3
February 2006, Week 2
February 2006, Week 1
January 2006, Week 5
January 2006, Week 4
January 2006, Week 3
January 2006, Week 2
January 2006, Week 1
December 2005, Week 5
December 2005, Week 4
December 2005, Week 3
December 2005, Week 2
December 2005, Week 1
November 2005, Week 5
November 2005, Week 4
November 2005, Week 3
November 2005, Week 2
November 2005, Week 1
October 2005, Week 5
October 2005, Week 4
October 2005, Week 3
October 2005, Week 2
October 2005, Week 1
September 2005, Week 5
September 2005, Week 4
September 2005, Week 3
September 2005, Week 2
September 2005, Week 1
August 2005, Week 5
August 2005, Week 4
August 2005, Week 3
August 2005, Week 2
August 2005, Week 1
July 2005, Week 5
July 2005, Week 4
July 2005, Week 3
July 2005, Week 2
July 2005, Week 1
June 2005, Week 5
June 2005, Week 4
June 2005, Week 3
June 2005, Week 2
June 2005, Week 1
May 2005, Week 5
May 2005, Week 4
May 2005, Week 3
May 2005, Week 2
May 2005, Week 1
April 2005, Week 5
April 2005, Week 4
April 2005, Week 3
April 2005, Week 2
April 2005, Week 1
March 2005, Week 5
March 2005, Week 4
March 2005, Week 3
March 2005, Week 2
March 2005, Week 1
February 2005, Week 4
February 2005, Week 3
February 2005, Week 2
February 2005, Week 1
January 2005, Week 5
January 2005, Week 4
January 2005, Week 3
January 2005, Week 2
January 2005, Week 1
December 2004, Week 5
December 2004, Week 4
December 2004, Week 3
December 2004, Week 2
December 2004, Week 1
November 2004, Week 5
November 2004, Week 4
November 2004, Week 3
November 2004, Week 2
November 2004, Week 1
October 2004, Week 5
October 2004, Week 4
October 2004, Week 3
October 2004, Week 2
October 2004, Week 1
September 2004, Week 5
September 2004, Week 4
September 2004, Week 3
September 2004, Week 2
September 2004, Week 1
August 2004, Week 5
August 2004, Week 4
August 2004, Week 3
August 2004, Week 2
August 2004, Week 1
July 2004, Week 5
July 2004, Week 4
July 2004, Week 3
July 2004, Week 2
July 2004, Week 1
June 2004, Week 5
June 2004, Week 4
June 2004, Week 3
June 2004, Week 2
June 2004, Week 1
May 2004, Week 5
May 2004, Week 4
May 2004, Week 3
May 2004, Week 2
May 2004, Week 1
April 2004, Week 5
April 2004, Week 4
April 2004, Week 3
April 2004, Week 2
April 2004, Week 1
March 2004, Week 5
March 2004, Week 4
March 2004, Week 3
March 2004, Week 2
March 2004, Week 1
February 2004, Week 5
February 2004, Week 4
February 2004, Week 3
February 2004, Week 2
February 2004, Week 1
January 2004, Week 5
January 2004, Week 4
January 2004, Week 3
January 2004, Week 2
January 2004, Week 1
December 2003, Week 5
December 2003, Week 4
December 2003, Week 3
December 2003, Week 2
December 2003, Week 1
November 2003, Week 5
November 2003, Week 4
November 2003, Week 3
November 2003, Week 2
November 2003, Week 1
October 2003, Week 5
October 2003, Week 4
October 2003, Week 3
October 2003, Week 2
October 2003, Week 1
September 2003, Week 5
September 2003, Week 4
September 2003, Week 3
September 2003, Week 2
September 2003, Week 1
August 2003, Week 5
August 2003, Week 4
August 2003, Week 3
August 2003, Week 2
August 2003, Week 1
July 2003, Week 5
July 2003, Week 4
July 2003, Week 3
July 2003, Week 2
July 2003, Week 1
June 2003, Week 5
June 2003, Week 4
June 2003, Week 3
June 2003, Week 2
June 2003, Week 1
May 2003, Week 5
May 2003, Week 4
May 2003, Week 3
May 2003, Week 2
May 2003, Week 1
April 2003, Week 5
April 2003, Week 4
April 2003, Week 3
April 2003, Week 2
March 2003, Week 5
March 2003, Week 4
March 2003, Week 3
March 2003, Week 2
March 2003, Week 1
February 2003, Week 4
February 2003, Week 3
February 2003, Week 2
February 2003, Week 1
January 2003, Week 5
January 2003, Week 4
January 2003, Week 3
January 2003, Week 2
January 2003, Week 1
December 2002, Week 5
December 2002, Week 4
December 2002, Week 3
December 2002, Week 2
December 2002, Week 1
November 2002, Week 4
November 2002, Week 3
November 2002, Week 2
November 2002, Week 1
October 2002, Week 5
October 2002, Week 4
October 2002, Week 3
October 2002, Week 2
October 2002, Week 1
September 2002, Week 5
September 2002, Week 4
September 2002, Week 3
September 2002, Week 2
September 2002, Week 1
August 2002, Week 5
August 2002, Week 4
August 2002, Week 3
August 2002, Week 2
August 2002, Week 1
July 2002, Week 5
July 2002, Week 4
July 2002, Week 3
July 2002, Week 2
July 2002, Week 1
June 2002, Week 5
June 2002, Week 4
June 2002, Week 3
June 2002, Week 2
June 2002, Week 1
May 2002, Week 5
May 2002, Week 4
May 2002, Week 3
May 2002, Week 2
May 2002, Week 1
April 2002, Week 5
April 2002, Week 4
April 2002, Week 3
April 2002, Week 2
April 2002, Week 1
March 2002, Week 5
March 2002, Week 4
March 2002, Week 3
March 2002, Week 1
February 2002, Week 4
February 2002, Week 3
February 2002, Week 2
February 2002, Week 1
January 2002, Week 5
January 2002, Week 4
January 2002, Week 3
January 2002, Week 2
January 2002, Week 1
December 2001, Week 5
December 2001, Week 4
December 2001, Week 3
December 2001, Week 2
December 2001, Week 1
November 2001, Week 5
November 2001, Week 4
November 2001, Week 3
November 2001, Week 2
November 2001, Week 1
October 2001, Week 5
October 2001, Week 4
October 2001, Week 3
October 2001, Week 2
October 2001, Week 1
September 2001, Week 5
September 2001, Week 4
September 2001, Week 3
September 2001, Week 2
September 2001, Week 1
August 2001, Week 5
August 2001, Week 4
August 2001, Week 3
August 2001, Week 2
August 2001, Week 1
July 2001, Week 5
July 2001, Week 4
July 2001, Week 3
July 2001, Week 2
July 2001, Week 1
June 2001, Week 5
June 2001, Week 4
June 2001, Week 3
June 2001, Week 2
June 2001, Week 1
May 2001, Week 5
May 2001, Week 4
May 2001, Week 3
May 2001, Week 2
May 2001, Week 1
April 2001, Week 5
April 2001, Week 4
April 2001, Week 3
April 2001, Week 2
April 2001, Week 1
March 2001, Week 5
March 2001, Week 4
March 2001, Week 3
March 2001, Week 2
March 2001, Week 1
February 2001, Week 4
February 2001, Week 3
February 2001, Week 2
February 2001, Week 1
January 2001, Week 5
January 2001, Week 4
January 2001, Week 3
January 2001, Week 2
January 2001, Week 1
December 2000, Week 5
December 2000, Week 4
December 2000, Week 3
December 2000, Week 2
December 2000, Week 1
November 2000, Week 5
November 2000, Week 4
November 2000, Week 3
November 2000, Week 2
November 2000, Week 1
October 2000, Week 5
October 2000, Week 4
October 2000, Week 3
October 2000, Week 2
October 2000, Week 1
September 2000, Week 5
September 2000, Week 4
September 2000, Week 3
September 2000, Week 2
September 2000, Week 1
August 2000, Week 5
August 2000, Week 4
August 2000, Week 3
August 2000, Week 2
August 2000, Week 1
July 2000, Week 5
July 2000, Week 4
July 2000, Week 3
July 2000, Week 2
July 2000, Week 1
June 2000, Week 5
June 2000, Week 4
June 2000, Week 3
June 2000, Week 2
June 2000, Week 1
May 2000, Week 5
May 2000, Week 4
May 2000, Week 3
May 2000, Week 2
May 2000, Week 1
April 2000, Week 5
April 2000, Week 4
April 2000, Week 3
April 2000, Week 2
April 2000, Week 1
March 2000, Week 5
March 2000, Week 4
March 2000, Week 3
March 2000, Week 2
March 2000, Week 1
February 2000, Week 5
February 2000, Week 4
February 2000, Week 3
February 2000, Week 2
February 2000, Week 1
January 2000, Week 5
January 2000, Week 4
January 2000, Week 3
January 2000, Week 2
January 2000, Week 1
December 1999, Week 5
December 1999, Week 4
December 1999, Week 3
December 1999, Week 2
December 1999, Week 1
November 1999, Week 5
November 1999, Week 4
November 1999, Week 3
November 1999, Week 2
November 1999, Week 1
October 1999, Week 5
October 1999, Week 4
October 1999, Week 3
October 1999, Week 2
October 1999, Week 1
September 1999, Week 5
September 1999, Week 4
September 1999, Week 3
September 1999, Week 2
September 1999, Week 1
August 1999, Week 5
August 1999, Week 4
August 1999, Week 3
August 1999, Week 2
August 1999, Week 1
July 1999, Week 5
July 1999, Week 4
July 1999, Week 3
July 1999, Week 2
July 1999, Week 1
June 1999, Week 5
June 1999, Week 4
June 1999, Week 3
June 1999, Week 2
June 1999, Week 1
May 1999, Week 5
May 1999, Week 4
May 1999, Week 3
May 1999, Week 2
May 1999, Week 1
April 1999, Week 5
April 1999, Week 4
April 1999, Week 3
April 1999, Week 2
April 1999, Week 1
March 1999, Week 5
March 1999, Week 4
March 1999, Week 3
March 1999, Week 2
March 1999, Week 1
February 1999, Week 5
February 1999, Week 4
February 1999, Week 3
February 1999, Week 2
February 1999, Week 1
January 1999, Week 5
January 1999, Week 4
January 1999, Week 3
January 1999, Week 2
January 1999, Week 1
December 1998, Week 5
December 1998, Week 4
December 1998, Week 3
December 1998, Week 2
December 1998, Week 1
November 1998, Week 5
November 1998, Week 4
November 1998, Week 3
November 1998, Week 2
November 1998, Week 1
October 1998, Week 5
October 1998, Week 4
October 1998, Week 3
October 1998, Week 2
October 1998, Week 1
September 1998, Week 5
September 1998, Week 4
September 1998, Week 3
September 1998, Week 2
September 1998, Week 1
August 1998, Week 4
August 1998, Week 3
August 1998, Week 2
August 1998, Week 1
July 1998, Week 5
July 1998, Week 4
July 1998, Week 3
July 1998, Week 2
July 1998, Week 1
June 1998, Week 5
June 1998, Week 4
June 1998, Week 3
June 1998, Week 2
June 1998, Week 1
May 1998, Week 5
May 1998, Week 4
May 1998, Week 3
May 1998, Week 2
May 1998, Week 1
April 1998, Week 5
April 1998, Week 4
April 1998, Week 3
April 1998, Week 2
April 1998, Week 1
March 1998, Week 5
March 1998, Week 4
March 1998, Week 3
March 1998, Week 2
March 1998, Week 1
February 1998, Week 5
February 1998, Week 4
February 1998, Week 3
February 1998, Week 2
February 1998, Week 1
January 1998, Week 5
January 1998, Week 4
January 1998, Week 3
January 1998, Week 2
January 1998, Week 1
December 1997, Week 5
December 1997, Week 4
December 1997, Week 3
December 1997, Week 2
December 1997, Week 1
November 1997, Week 5
November 1997, Week 4
November 1997, Week 3
November 1997, Week 2
November 1997, Week 1
October 1997, Week 5
October 1997, Week 4
October 1997, Week 3
October 1997, Week 2
October 1997, Week 1
September 1997, Week 5
September 1997, Week 4
September 1997, Week 3
September 1997, Week 2
September 1997, Week 1
August 1997, Week 5
August 1997, Week 4
August 1997, Week 3
August 1997, Week 2
August 1997, Week 1
July 1997, Week 5
July 1997, Week 4
July 1997, Week 3
July 1997, Week 2
July 1997, Week 1
June 1997, Week 5
June 1997, Week 4
June 1997, Week 3
June 1997, Week 2
June 1997, Week 1
May 1997, Week 5
May 1997, Week 4
May 1997, Week 3
May 1997, Week 2
May 1997, Week 1
April 1997, Week 5
April 1997, Week 4
April 1997, Week 3
April 1997, Week 2
April 1997, Week 1
March 1997, Week 5
March 1997, Week 4
March 1997, Week 3
March 1997, Week 2
March 1997, Week 1
February 1997, Week 5
February 1997, Week 4
February 1997, Week 3
February 1997, Week 2
February 1997, Week 1

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.BROWN.EDU

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager