Print

Print


At 22:52 13.4.2000 +0200, taliesin the storyteller wrote:
>* BP Jonsson <[log in to unmask]> [000413 21:26]:
> > Well, since there are a lot of Conlangers who speak/write/read a
> > Scandinavian language I took the liberty to create a
> Scandinavian-languages
> > conlang mailing-list.
>
>Hey, that is a great idea! Good place to plan scandinavian
>conlang-boinks too.

Would be great. May I suggest Copenhagen as the venue? There are direct
flights there from almost everywhere. Besides that's where Rasmus Rask
wrote up the first documented Scandinavian conlang -- a naturalistic
Romance auxlang, but let's be generous!

Kanon (som det heter på nusvenska,,,) Får jag föreslå København som
mötesplats? eftersom det går direktflyg dit från snart sagt
överallt. Dessutom var det där RR skapade det första skandinaviska
konstspråket: en naturalistisk klon på romanska, men man måste ju vara generös!
/BP

 B.Philip Jonsson <mailto:[log in to unmask]>[log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]>[log in to unmask]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__
      Anant' avanaute quettalmar!        \ \
  __ ____ ____  _____________ ___ __  __ __   / /
  \ \/___ \\__ \ /___ _____/\ \\__ \\ \ \ \\ \  / /
  / /  / / / \  / /Melroch\ \_/ // / / // / / /
 / /___/ /_ / /\ \ / /Melarocco\_ // /__/ // /__/ /
 /_________//_/ \_\/ /Eowine__  / / \___/\_\\___/\_\
I neer Pityancalimeo\ \_____/ /ar/ /_atar Mercasso naan
~~~~~~~~~Cuinondil~~~\_______/~~~\__/~~~Noolendur~~~~~~
|| Lenda lenda pellalenda pellatellenda cuivie aiya! ||
"A coincidence, as we say in Middle-Earth" (JRR Tolkien)