Print

Print


Ooops!

It seems I forgot to change the subject line when I sent this 
yesterday. Since some of the potential audience may have missed it 
because of that I resend.
==================================================

Well, since there are a lot of Conlangers who speak/write/read a 
Scandinavian language I took the liberty to create a Scandinavian-languages 
conlang mailing-list.

So don't be shy, if you know Danish/Norwegian/Swedish send a mail to:
<mailto:[log in to unmask]>[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> 
!

Mixed-language posts are accepted from known wannabes! ;-)

Kunstsprog, an email-list for Scandinavian-speaking (Danish, Norwegian, 
Swedish) conlangers.

Kunstsprog är en skandinavisk elpostlista för konstspråk (conlangs). Den 
vänder sig i första hand till dem som sysslar med konstspråk som icke är 
avsedda som internationella hjälpspråk (auxlangs), utan snarare till dem 
som håller på med denna hobby på rent estetiska grunder!

Att listnamnet är stavat på dansk beror helt enkelt på att det aktuella 
ordet icke innehåller några æøåäö i dansk stavning! :-)

Það er ekkert skrýtið, það er list! ;-)

Addresses: Post message: [log in to unmask]
Subscribe: 
<mailto:[log in to unmask]>[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>com
Unsubscribe: [log in to unmask]
List owner: [log in to unmask]
List page: http://www.egroups.com/group/kunstsprog

Vi ses!


/BP

 B.Philip Jonsson <mailto:[log in to unmask]>[log in to unmask] 
<mailto:[log in to unmask]>[log in to unmask]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__
      Anant' avanaute quettalmar!        \ \
  __ ____ ____  _____________ ___ __  __ __   / /
  \ \/___ \\__ \ /___ _____/\ \\__ \\ \ \ \\ \  / /
  / /  / / / \  / /Melroch\ \_/ // / / // / / /
 / /___/ /_ / /\ \ / /Melarocco\_ // /__/ // /__/ /
 /_________//_/ \_\/ /Eowine__  / / \___/\_\\___/\_\
I neer Pityancalimeo\ \_____/ /ar/ /_atar Mercasso naan
~~~~~~~~~Cuinondil~~~\_______/~~~\__/~~~Noolendur~~~~~~
|| Lenda lenda pellalenda pellatellenda cuivie aiya! ||
"A coincidence, as we say in Middle-Earth" (JRR Tolkien)