Print

Print


From: Leo Caesius <[log in to unmask]>
Chollie skribis:
>     Nature, mi havas la plejn respekton por s-roj HARTWIG, KEHN, BELITZKY,
>HEMPSHALL, k.a. en la okcidenta listo.  Mi s^ercis kiam mi skribis kiu mi
ne
>kredus ion kiun ili dirus pri okcidenta lingvo.  Malgrau^ c^io, mi kredas
ke
>ili scias g^in pli bone ol mi scias g^in.
>

Kara Karlo
Bonvole ne forgesi la rideta visagho!

Estis agrabla legi vian tekston esperante.
Mi petas vi diru nin via vera opinio pri
la interlingvo movado. Bonvole diru
chu vi skribis esperante por ke vi volas
inciti kolereme la "Okcidenta Abseco" kaj
"Obsedo Auli-Primato".

Dankon,
Jay B.