Print

Print


Bjørn Madsen ha scrit:

>Kjell:
>> Stämmer. Engelskan är espisarnas fiende nummer 1.
>>
>> Tänk, Sebastian, på det här viset slår vi ett slag
>> för den språkliga mångfalden
>> och för de mindre viktiga språken.

Svenska som "mindre viktigt språk"?

Där jag började läsa skandinavistik på universitetet, då måste jag framför
allt lära mig svenska, eftersom det här språket är ju viktigasta . . .

>Måske skulle vi lave et hjælpesprog baseret på de
>skandinaviske sprog ;-)

Det skulle inte vara särskillt nödvändigt. Vi förstår oss ju alla. Hm hm. ;)

Sebastian