Print

Print


Quoting Rachel Klippenstein <[log in to unmask]>:

Seeing that I don't know Dutch, I thought I'd try to translate, and give all the
proper Dutchistanis a jolly good laugh.

> Ik wilde proberen, dit email in het Nederlands te
> schrijven.

"I will try to write this e-mail in Dutch."

> Ik heb waarschijnlijk veel vergissingen gemaakt

"I have probably made many errors"

> Mijn familie verhuist in de zomer naar Belgie, maar ik
> kan niet met hun gaan.

"My families goes to Belgium in summer, but I cannot go with them."

> Ik moet hier in Canada blijven
> omdat ik aan de universiteit hier studer.

"I must remain here in Canada, to study at university here."

                             Andreas