Print

Print


Io diceva:

>"si viniese" vole dicer que non pensamos que alicuno non va a venir.

ubi io deberea haber dicto:

"si viniese" vole dicer que NOS pensamos que alicuno non va a venir.

Le futuro de indicativo in romanica est assi:

cantarai, cantaras, cantara, cantaremos, cantarete, cantaran

et le futuro de subjunctivo poterea esser assi:

cantare, cantares, cantare, cantaremos, cantarete, cantaren

ma le problema serea con:

cantaremos et cantarete

In indicativo le accento est assi: cantarémos, cantaréte,
et in subjunctivo: cantáremos, cantárete

perque in Romanica non usamos signos diacriticos et accentos.

Amicalmente

Josu Lavin
********

_________________________________________________________________
Multiplica por cinco el tamaño de tu buzón de correo y envía adjuntos de
hasta 2 Mb con MSN Almacenamiento Extra. http://join.msn.com/?pgmarket=es-es