Print

Print


I found the interview excerpt below on europa.linguas, and one of the Dutch
speakers on Idolisto kindly translated it into Ido for me.  I was going to
translate it into English, but on second thoughts it will be a good exercise
for you to read the Ido...

>From: "Hans Stuifbergen" <[log in to unmask]>
>Reply-To: [log in to unmask]
>To: <[log in to unmask]>
>Subject: Re: [ido] Sanomi (interviuvo en la nederlandana)
>Date: Tue, 27 May 2003 22:57:05 +0200
>
>James Chandler skribis:
>
> > Kara Hans
> >
> > Me trovis la sequanta interviuvo en la grupo europa.linguas.  Ol semblas
> > esar en la nederlandana.  Ol mencionas Esperanto e l'angla.  Ka vu povus
> > tradukar ol aden Ido?  Predanko.
> >
> > De zanger van Urban Trad leegte in een interview zijn houding
> > betreffende de taalaspect uit:
> >
> > Interview in De Morgen met Urban Trad
> >
> > DM: "Hoe minder mensen jullie liedjes begrijpen, hoe universeler ze
> > worden. Is dat niet paradoxaal?"
> >
> > Barbieux: "Wel ik verzet me steeds meer tegen het gangbare idee dat
> > wie universeel wil klinken in het Engels moet zingen. Onlangs las ik
> > een artikel over esperanto. Dat leek me een interessante voertaal,
> > omdat ze niemand bevoordeelde: voor alle sprekers was het een vreemde
> > taal en daardoor werd vermeden dat een bepaald volk het culturele
> > overwicht zou opeisen. natuurlijk is esperanto iets kunstmatigs, maar
> > dat is Engels voor een Belg of een Fransman evenzeer. Jammer dat het
> > experiment is mislukt: geen hond blijkt esperanto te begrijpen."
> >
> > Kordiale, James Chandler
>
>Kara James, yen:
>********************
>
>'La kantisto di Urban Trad explikis ("leegte" = "legde") en texto sua
>atitudo koncernante la linguo-aspekto.'
>
>Interviuvo en " De Morgen" (La Matino) kun Urban Trad
>
>DM: "Tam min homi komprenas via kansoni, tam plu universala oli divenas. Ka
>to ne es paradoxa?"
>
>Barbieux: "Me ya rezistas kontre la plu populara ideo ke qua volas sonar
>universala, kantez en l' Angla. Recente me lektis artiklo pri Esperanto. To
>semblis a me interesanta linguo komuna, pro ke ol avantajizas nulu: por
>omna
>parolanti ol es stranjera linguo e tale evitesez ke certena populo postulas
>la kulturala dominaco. Komprenende Esperanto es ulo artificala, ma to anke
>validesas por l' Angla por Belgo o Franco. Regretinde l' experimento
>faliis:
>nula hundo semblas komprenar Esperanto."
>
>********************
>
>Saluti amikala,
>
>Hans St.
>--
>IDO, LA LINGUO INTERNACIONA
>http://www.ido.li/
>http://members.tripod.com/~avancigado
>
>- IDOLISTO, forumo por diskuti en Ido-linguo:
>[log in to unmask]
>- IDEI POR PROMOCAR IDO? Partoprenez en "Publikigo":
>[log in to unmask]
>- LIBRI: http://www.angelfire.com/id/Avance/Librerii.html
>

Kordiale, James Chandler
[log in to unmask]
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home

There is no political solution
To our troubled evolution
Have no faith in constitution
There is no bloody revolution
- Sting, Spirits in the Material World

_________________________________________________________________
Sign-up for a FREE BT Broadband connection today!
http://www.msn.co.uk/specials/btbroadband