Print

Print


> I also håxed that _emot_ is used as a postposition in certain phrases
(_inte
> mig emot_).
>

>"Håxed"? Which means?

from local Swedish /ti håx/ - har för mig det finns i Saol i formen "hågsa",
men ifall att det skulle saknas så är det ungefär
- att få ett infall (ja håxa ja sku far ti sjööss)
- ett verb som markerar det ytterst korta tidsförlopp under vilket man
börjar minnas ngnting ("ja håxa jöst  ja sku bö?öva bitaal räknindjän idaa")
(more or less equals "recall". Not the state of "remembering", but rather
the dynamic sense of "to remember" -> to begin to remember.)

I like this verb and am using it in forms like hoxed / hogsed / hoxt in
English, hoping it would catch on somewhere :-)