Print

Print


  salutos, pu celo.
  se pe kuesto tuo pensan, tuo devun predikar via la eksenplo, usando planbahasos nar las aferos internas, nar las aferos sur las movimentos planlinguistikas ou nar las aferos gramatikas, ortografias, ecetera. una ingliko tre sinplata inoltre servun komo bahaso internaciona, abofe.
  la foro isa bahaso praktika internaciona esan tre precisa para kuestas usos. inoltre esan utila isa bablo; ou plus direktamente, kuesta misma foro. la javo esan, sinplamente, praktikar una uso narplanbahasa de las planbahasos.
  eksenplamente, mio reprendan nosa diskutasiono mutua sur la lejitimeso mater la violenteso politika, ei mio dikan ke kuando aparan una diktatoreso fa las rikos ou una opresasiono fa la majoreso estulta (kualo non senpre esan estulta, ma si frekuentamente) la violenteso esan lejitima; la okasiono plus klara esan la lukto armata kontra la peno de mortasiono. las praktikantos de la peno de mortasiono, historiamente, jamai kontinuan praktikando mortasionos kuando itos esan pafatas efikantamente. una konocata eksenplo okasionin dentro isa afganijo, kuando las talibanos intencionin eksekutar unas misionantos krististas por aparantamente propagar la kristismo. itos, las judisos talibanas, esin pafatas fa la resisteso antitalibana ei las misionantos (ou kunoperantos laikas ocidentalistas, segon altras versionos) restin liberatas; ono non necesin persekutar ei mortar pe las talibanos, prokue, naturamente, itos rapidamente eskapin. mio dikan ke esin una plus bona aktuasiono pafar kontra kuesas judisos ke esperar las eksekutasionos.
  mio respondin, via la tiniko, ta la mesajo citata fa isa jeimeso candlero; la mesajo orijina (via la ingliko) ei mia respondasiono okasionin dentro la foro isa parlimento monda.
  amikamente, fa isa alesandrulo.

----- mesajo orijina -----

  Le kvestion es, es il necessaire constructar un kosa? Noi jam ha anglesi ke noi posse skriber e parlar. Le problem es jam que le native spikatores de anglesi debe akkostumar se al estranie akcents de nos non-nativi, e to es jam fakt. Il ha nil de konstrukter. Le lingua franka anglese jam existe e es usat.
  Si on no es kontent, existe omne lings espranto, ido, occidental, interlingua de usar. Ke konstrukter? Usa! Le perfektitude veni kon le tempus.
  Kjell R