Print

Print


Hello!

I've been planning to translate Pablo's sig with a quote from Babylon 5
already a long time ago, and I finally did it:

 "The future is all around us, waiting, in moments
  of transition, to be born in moments of revelation.
  No one knows the shape of that future or where it
  will take us. We know only that it is always born
  in pain." -- G'Kar quoting G'Quon, in "Babylon 5"

In Wenedyk:

 "Awnięca jest wbiecz czerz nosz, aśpiastąc, a momentór
 tranzyconi, swą nacitać a momentór relewaconi. Nieczy
 nie szczy statury iłej awnięcy, niec adądź ła nosz
 przędszery. Szczym sięgłamięć kód ła siąprz naszcze
 siej ję dłorzy."

I am trying to submit it in Unicode. If that doesn't work properly, try my
site: <http://www.geocities.com/wenedyk/language/texts.html#gkar>

Jan