Print

Print


On 3/22/06, Elliott Lash wrote:

> A Thòmais
> haha, aonamh, tha feum agam a scrìobhadh sa Bheurla.

Thomas Leigh wrote:

> > Uill, uill! Cuine nochdas gràmar Silindion sa'
> > Ghàidhlig ma-tha? ;-)

I don't understand a word of any kind of Gaelic but I love the
spelling conventions.. beautiful :)

René