Print

Print


skarsa konoceso ?

*

Kara samideani,
La diskuto pri nomo di nia linguo esas preske tam olda kam la linguo.
Kande on ante cent yari donis ol al mondo, lore on unesme nur
expektis, ke to esus quaze provizora situeso, nam on precipue 
projetis, ke la Esperanto-movemento komplete transirus a la
reformita linguo e ke la nomo di linguo restabus Esperanto, nur 
en nova linguala. formo. Regretinde to ne eventis e pro ke la 
nun acesore  propagita linguo mustis havar nomo, pro to on 
uzis l`antea "labor-nomo" Ido por ca linguo.
Segun propagala vidpunkto to ne esis tro bona ideo, ma nun
pos 100 yari di propagado por ol, esas male posibla komplete
altrigar nia agado. Ido ne esas tam famoza kam Esperanto, ma
altralatere ol aparas en lexiki, enigmati (pro olua kurteso). 
Ni posedas revui e libri kun ica nomo. 
Se ni volas chanjar la nomo Ido, lore ni perdas la skarsa 
konoceso en la tota mondo. Ula firmo ne altrigas la nomo di
sua varo, se ol ne havas la pekunio por mondvaste quik
propagar la nova nomo. Altrakaze la varo obliviesos.
Me rekomendas eventuale acesore uzar "Ido-linguo" ed uzar
"Ido"  quaze kom abreviuro.
Kordiala saluti  A.Neussner