Print

Print


	kontra la alkoholo ei la tabako.

	salutos ba totos.
	jeneralamente parolundo, ono devan evitar la abundeso de lejislos, para non konvertar la eksisteso en una granda karcero; las judisos, avokatos ei politikos, tipamente, intencionan bikamar grandas ou petitas tiranos, donke kuantas minus lejislos ei normos, tanta plus libereso reala tenon la populo.
	ma sur venenos permesatas komo la alkoholo ou la tabako, mio opinan altramente. la prohibasiono donan problemos ei la permesasiono inoltre donan problemos, ma las problemos por la prohibasiono esan tre plus petitas kuanto las problemos por la permesasiono.
	konsumar alkoholo ou tabako non esan komo konsumar lakto, pano ou cokolato. la pano, la lakto ou la cokolato non esan venenos; la alkoholo ei la tabako esan venenos kualos inferman ei mortan pe suas konsumantos.
	la unika benefiko reala fa la alkoholo ei la tabako esan la benefiko ekonomika de suas produktantos ei vendantos; para la socieso, kuasi toto esan una katastrofo por la konsumo de kuestas venenos.
	la prohibasiono de la alkoholo durante la lejislo seka en isa jankijo ei tradicionamente en las paisos islamas demostran ke ono povan vivar sin buasonar alkoholo, kon mejora saluto ei sen katastrofo ekonomika, socia ou kultura.
	ono, donke, devan prohibar la produktasiono ei la distribuasiono de la tabako ei la alkoholo para la publiko jenerala, reservundo kuestas produktos para usos especifas kualos non provokan dano ba la populasiono (la alkoholo komo konbustablajo, por eksenplo), ei evitundo presentasionos de kuestas produktos facilamente adaptablas para la konsumo orala.
	amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo provisiona [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).