Print

Print


Kora saluto,

me opini ke "portugaliko" korektigi mea antea "portugiko"

e ke "Uniono Europa" esi preferinda a "Unio Europa"

Mil dankos Alexandre.

Kore, Jacques

*

On Sun, 10 Dec 2006 23:50:40 +0100, Alexandre Xavier Casanova Domingo 
<[log in to unmask]> wrote:

>	la sufikso de linguo/dialekto en sintezo.
>
>    salutos ba totos.
>    evidentamente, tesula Jacques Dehée usan la sufikso "ez" en 
sintezo para indikar linguo ou dialekto.
>	kuesta soluciono esan aceptabla... se nosos non usan 
simultanamente, en sintezo, la sufikso "es" para indikar kualitato 
astrakta ou situasiono jenerala.
>	las fonemos "z" ei "s" resultan tanto proksimas fonetikamente ke 
non esan konsilabla establar paradigmos gramatikas via la oponasiono 
semantika s/z.
>	altras sufiksos posiblas para linguo/dialekto: "ango, engo" 
(roimakoiko, ulango, ecetera), "ik" (ikuso), "a" (espo, ido) ei formos 
prendablas mater altras linguos.
>	altras sufiksos posiblas para jeneraleso ou kualitato 
astrakta: "atis" (interlinguo, novialo, okcidentaliko), "dom" (angliko, 
ingliso), "ur" (interlinguo, okcidentaliko), "ost" (esloviko) ei multras 
altras facilamente adaptablas desde grandas linguos teritorias.
>	amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo [log in to unmask] 
(trigrupo arobo yahoo punto es).
>
>    ----- mesajo orijina -----
>
>
>
>    Uno Europa: 23 linguos oficiala en januaro proxima, e . . . 
Sintezo:
>
>    anglezo, bulgarezo, chekezo, danezo, eslovakezo, eslovenezo, 
espanezo, estonezo, finnezo, francezo, gaelezo, germanezo, grekezo, 
hungarezo, italezo, letonezo, lituanezo, maltezo, nederlandezo, polonezo, 
portugezo, rumanezo, suedezo . . . sintezo !
>
>    Kore,
>    Jacques