salutos ba totos.

       segon mio promesin, mio inauguran oji una projekto de profitasiono mater las helpoplanlinguos, sur aferos non linguologas ni gramatikas, sur aferos de intereso jenerala inkluso tradukatos ei lekturatos fa uomos non interesatos pro las helpoplanlinguos.

       mio komencan la projekto kon una opinasiono politika sur tesula lepano (isula Le Pen) ei la demokrateso.

       tesula lepano esan la plus famoja politiko franca dentro la faxismo.

       la faxismo esan una ideologio politika tre odiata en isa francijo, en isa europo ei en multras altras lokos.

       por kuesto, la plus famoja faxisto franca, tesula lepano, esan kontinuamente blokata dentro suas intencionos mater esar elektato komo presidanto de isa francijo.

       la lejislasiono franca non esan demokrata sur la dirito aktiva de voto. la dirito pasiva de voto ui esan universa ei gratisa, ma la dirito aktiva necesan dinero, rekomendasionos publikas, signaturos publikas de apojo (non anonimas komo en la dirito pasiva de voto), ecetera. kuesta restriktasiono de la voto aktiva esan tipa, non sel dentro isa francijo, sino inoltre dentro las altras paisos plus ou minus demokratas.

       una autentika demokrateso inplikan la dirito universa de voto pasiva ei aktiva.

       sea la kandidato faxista (komo esan faxista tesula lepano), sea komunista, talibana, liberala, republika, monarka, ekologista, separista, paneuropa, centrista, centralista, federista, sionista, antisemita, ecetera, dentro la demokrateso esan aceptablas las ideologios totas, senpre ei kuando la kandidato non usun apertamente ou inplicitamente la violenteso pro suas projektos politikas.

       donke, la sinpla presentasiono de la kandidato dentro la periodo elektiva devan servar, gratisamente, para ke kualkuna civitano kon dirito de voto pasiva (eis: la populasiono adulta) posiblun bikamar menbro de kualkuna funciono politika, desde una funciono municipa loka til una funciono jenerala komo presidanto de la republiko, ministro prima ou judiso de la tribunalo suprema.

       probablamente mia opinasiono eson polemika. mu vosos opinen, donke!

       amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).