salutos ba totos.

       la problemo espresata fa tesula hoseo luiso kosio ramireso esan tre reala, ei faktamente mankan dentro la listo isa postamundio parolantos aktivas de ulango, linguo franka nova, ecetera; ei la proporciono relativa de idistos ou idofonos esan tro alta para una listo "neutra inter las diversas helpoplanlinguos".

       ma nosos tenan las tipas limitasionos teknikas de las listos gratisas fa isa iahuo (tesa Yahoo). nosos non posiblan fagar una presentasiono longa kon multas helpoplanlinguos; kueso donun la mesajo "kuanteso eksesiva de signos".

       la soluciono esan, mebian, tre facila: eskribar la kurta mesajo de bonvenasio via una jargono euroklona facilamente konprenabla ma non identifabla kon las grandas euroklonos komo esperanto, ido, interlinguo, okcidentaliko, europanto ou novialo.

       mio proponan kuesta mesajo de presentasiono, komo eksenplo:


       ----------

       "Lista posta_Mundi

       Iste lista es por usa tot lingua helpante o auxiliante preferat de cada membro, com Adjuvilo, Esperanto, Fasile, Lingua Franca Nova, Ikuso, Interlingua, Volapük, Intal, Mondlango, Ido, Occidental-Interlingue, Neo Patwa, Medilingua, Europanto, Latinovik, Usik, Ro, Novial, etcetera. Altre listas de auxilinguistica solmen permesa l'uso de un auxilingua concret, por isto le lista posta_Mundi es un solution de conviventia e de dialogo inter le diverse auxilinguas. Solmen le linguas territorial com English, Español, Français, Deutsch, Afrikaans, Bahasa Indonesia, Quechua, Swahili, etcetera, resta excluat de nose lista. Iste mesage de presentation was escribat in un mixage neutral, facilmen comprenable, de diverse linguas helpante o auxiliante planificat. Bonveno, nov membro!".

       ----------


       amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).


       ----- mesajos orijinas -----


       Kar Amiki:

       Me ne deziras esas ne-respektoza kun mea samlinguani ma, ka ne esus bona ke anke la mesajo di bonveno por l'altra LIA-parolanti esos skribita en aktra idiomo, quale Esperanto ed Interlingua (adminime) por ke li ne pensos ke co esas Ido-klubo?

       Quankam Ido esas mea preferata helpanta linguo, me prizas vidar foyope hike mesaji da nia samskopani, e me kredas ke skribar la bonveno en altra helpanta lingui helpos la populareso di ca forumo.

       Kordiale 

       JCR:::.


       Estimata Jose Luis:

       Ka ne-respektoza? Me pregas!

       Esez certa ke, hike, nulu judikos tu kom ne-respektoza, quoniam tu sugestas ulo quo esas ya tote yusta e logikoza...

       Nula problemo! Tamen...

       Me deziras expresar quon me pensas pri tua interesanta sugesto, e pri altra kozi relatanta posta_Mundi, ma, nun-instante, me ne disponas la tempo suficanta...

       Dume, plezas a me invitar omna Interlingua-isti ed omna Esp-isti, por ke li dicez quon li pensas pri tua propozo, e kad olua realigo esus, segun li, advere importanta por lia futura partopreno en nia komuna forumo inter-LIA...

       BONVENON! 

       BENVENITE!

       BONVENO!

       P A R T A K A

       * * * * * * * *