Print

Print


James Chandler wrote:
> >From Idolisto today:
>
> "Se ni kreos (produktos) linguo kun sola deklino e konjugo, sen
> vorti derivata per ne-regulizita maniero, kun stabil afixi determinita, ne esos astonanta, ke anke vulgara menti povus, en min kam sis
> hori, lernar ta linguo per helpo di vorto-libro" (Ren� DESCARTES).
>
> "Nulo restas ultre krear nova linguo, qua superos omna lingui
> konocata, per facileso lernar ol sen tempo-perdo" (COMENIUS/Komenski).
>
> "Linguo racionala, esos enorma helpo" (Gottfried Wilhelm LEIBNIZ).
>
> "Aboliso di Latinlinguo kom generala ciencal linguo, favore nacional
> lingui, divenis vera desfortuno por cienco en Europa"
> (SCHOPENHAUER).
>
> "En irga-qua distanta futuro, certe existos nova linguo por omni;tam
> certe kam existos aer-navigado (Friedrich Wilhelm NIETZCHE)."
>
> "Linguo internaciona ne bezonas inventesar, ma simple deskovresar. Ta
> linguo existas en la lingui di ocidentala civilizeso; on nur
> bezonas extraktar ol ek li" (Julius Lott).
>
> "Linguo internaciona mustas esar komprenebla preske sen antea
> instruktado da singla civilizat europano" (Edgar de Wahl)
>
> "La maxim bona linguo internacion esas ta qua, ye singla punto, ofras
> maxim granda simpleso por la maxim granda nombro di homi" (Otto
> Jespersen)
>
> "Ciencal internacioneso postulas lingual internacioneso. La kultural
> importo di universal linguo auxiliar es ke ol limitizos l�enorm
> energio-disipo, al qua homaro nun submisesas" (Wilhelm Ostwald)
>
> "Praktikala bezono pri linguo internacion es evidenta. E pro ke ta
> linguo esas posibla, ol mustas balde introduktesar" (A. Meillet)
If you like these, there's a whole lot more (but in Esperanto) in Isaj 
Dratwer's compilation "Pri Internacia Lingvo dum jarcentoj", 2nd 
edition, published by the aŭthor in Tel Aviv in 1977. 320 pages of it!

Geoffrey King