Print

Print


M O N D O

MONDO-REVUO POR LA MONDO-LINGUO

Oficala organo dil Uniono por la Linguo Internaciona, dil Akademio di Ido, e dil
Internaciona Pedagogial Uniono


Nedependante de la frontieri di la stati, l'aeroplano mujante tra-flugas l'aero
portante homi e vari trans kontinenti e oceani, precipitas su kun la rapideso di
la fulmino la vorto skribita e parolita cirkum la tero; malgre to la populi esas
linguale izolita l'uni de l'altri quale en l'unesma dio di la linguala
konfuzeso. Egale altega stacas nun kam lore la barili di la mil lingui. 
Vinkar ta barili, liberigar la penso ek la kateno di la multlingueso, to esus
exekutar kulturago egale epokifanta kam ta di Gutenberg. - Bela utopio. - Bela
REALAJO. La sorcal formulo per qua la kultur-populi dil futuro nihiligos la
disti inter sua pensomondi esas trovita, e mili de homi, quin la nacionala
lingui separis l'uni de l'altri, kun entuziasmo ardoroza konsakras su a kambii
di idei e ad amikala interrelateski exkluzive per ica formulo, nome IDO: la
definitiva solvo di la mondolingual ideo.

Lektez pluse che:
http://interlanguages.net/mondo.html

Texto-peco prenita de la Ido-revuo MONDO, Yaro XIII (XV) Januaro-Februaro 1924,
No. 1-2 (155-156).