Print

Print


James Chandler skrev 2011-01-12 21.11:
> M O N D O
>
> MONDO-REVUO POR LA MONDO-LINGUO
>
> Oficala organo dil Uniono por la Linguo Internaciona, dil Akademio di Ido, e dil
> Internaciona Pedagogial Uniono
>
>
> Nedependante de la frontieri di la stati, l'aeroplano mujante tra-flugas l'aero
> portante homi e vari trans kontinenti e oceani, precipitas su kun la rapideso di
> la fulmino la vorto skribita e parolita cirkum la tero; malgre to la populi esas
> linguale izolita l'uni de l'altri quale en l'unesma dio di la linguala
> konfuzeso. Egale altega stacas nun kam lore la barili di la mil lingui.
> Vinkar ta barili, liberigar la penso ek la kateno di la multlingueso, to esus
> exekutar kulturago egale epokifanta kam ta di Gutenberg. - Bela utopio. - Bela
> REALAJO. La sorcal formulo per qua la kultur-populi dil futuro nihiligos la
> disti inter sua pensomondi esas trovita, e mili de homi, quin la nacionala
> lingui separis l'uni de l'altri, kun entuziasmo ardoroza konsakras su a kambii
> di idei e ad amikala interrelateski exkluzive per ica formulo, nome IDO: la
> definitiva solvo di la mondolingual ideo.
>
> Lektez pluse che:
> http://interlanguages.net/mondo.html
Ne povis la bravaj batalantoj por 
ido imagi ke la aviadiloj (avioni) 
en la futuro devos teni sin en tre 
malvaste difinitaj aerkoridoroj! La 
birdoj (uceli), la ekologiaj 
malpuraĵoj estas tiuj kiuj vere 
libere transflugas la limojn.

Cetere ni vivas en mondo kie la 
homoj transmigras limojn en tute 
unika maniero. Eĉ ne en la tempo de 
la migrado de la popoloj en la 
unuaj jarcentoj de nia erao estis, 
laŭ mia kompreno, tia ega intermovo 
de homoj kiel en nia tempo.

Sed kie estas la helplingvoj  en 
tiu proceso?

Kaj ĉu ido estas tie pli ol esperanto?

Kompreneble komunikando ankoraŭ ne 
estas preta konkeri la mondon! :-)

Kjell R