Print

Print


Amiko Antonio:

Me bone memoras la "haiku" da Basho,
quan tu mencionas, e quan ni tradukis,
che posta_Mundi, aden plura LIA-sistemi
ye paro de yari ante nun.
Yen ol, tradukita e tote enlistizita:


ESPERANTO:
Malnov-lageto.
Rano tien ensaltas
Akvo-brueto.

IDO:
Olda lageto.
Enirigesas rano.
Bruiso dil aquo.

INTERLINGUA:
Le vetule stagno.
Un rana salta intro.
Ruito del aqua.

SLOVIO -
Starju malozero.
Zxaba vskacxijt.
Sxum om voda.

LFN:
Un vea stange.
Un rana salta.
Ruido de acua.

EUROLINGU:
Olda pulu,
froshu insalte,
strepanju da vodu.

SAMBAHSA:
Un veut vivair
Un batrac merct
Blosk ios wed

LdP:
Lao chitan.
Hama plunji.
Akwa pleski.

POPULIDO:
Yen laget old.
Yen ke ran plunj en ol.
Yen chof del akua.


Se tu advere deziras e bezonas la versiono
dil hika "haiku" en Volapük, esas en posta_Mundi
plura homi, qui forsan povos helpar tu: Igor, Doro,
Donald, Alexandre... E, forsan, esus anke bona, se
ni povus tradukar ica "haiku" a plusa helpo-lingui:
Occidental/Interlingue, Novial, Idiom Neutral, edc.

Maxim bona fortuno, Toniu!


P A R T A K A
* * * * * * * * *