Print

Print


Bon jorno, Antonio!

Dum ke ni expektas plusa tradukuri
de nia trio de "haiku"-i, yen la listo
montranta la "haiku" maxim anciena,
quan tu sendis a ni, nome olta da Basho,
pos adjuntir la versioni en Volapük e Neo.


VOLAPÜK

Lakil bäldik.
Pininükon frog:
tonod vata.


ESPERANTO

Malnov-lageto.
Rano tien ensaltas
Akvo-brueto.


IDIOM NEUTRAL

Palud ansian.
Ran saltav in akua
ko bruad sonor.


IDO

Olda lageto.
Enirigesas rano.
Bruiso dil aquo.


NOVIAL

Oldi lagete.
Rane salta en lu.
Aque-bruiso.


INTERLINGUA

Le vetule stagno.
Un rana salta intro.
Ruito del aqua.


NEO

Olda laketo.
So inir ran:
rum del ak.


SLOVIO

Starju malozero.
Zxaba vskacxijt.
Sxum om voda.


LFN

Un vea stange.
Un rana salta.
Ruido de acua.


EUROLINGU

Olda pulu,
froshu insalte,
strepanju da vodu.


ARIEL

Vetule stagne.
In salta rane.
Ruite acua la.


SAMBAHSA

Un veut vivair
Un batrac merct
Blosk ios wed


LdP

Lao chitan.
Hama plunji.
Akwa pleski.


POPULIDO

Yen laget old.
Yen ke ran plunj en ol.
Yen chof del akua.


Ka plusa tradukuri, kar amiki?

Bona chanco, ed standez bone, Toniu!


P A R T A K A
* * * * * * * * *