Print

Print


On 21/04/2011 07:46, Kjell Rehnström wrote:
[log in to unmask]" type="cite">En esperanto oni pli bone skribus "Apriore konstruita lingvo..."

Kjell R

... kaj min iom surprizas la vortordo de pluraj el tiuj tradukoj; ĉar la adverbo "aposteriore" aperas post sia adjektivo, tiel ke ŝajnas ke ĝi rilatas al la verbo "devas". Do mi dirus "lingvo apriore konstruita".
Cetere laŭ etimologio "apriore" devus esti malo de "aposteriore"; tio superas mian komprenopovon.

Geoffrey King

[log in to unmask]" type="cite">James Chandler skrev 2011-04-18 19.36:
Kar amiki dil grupo posta_Mundi:

Voluntez ankor-foye admirar nia frazo #29,
til nun tradukita en la 10 sequanta LIA-sistemi:
Intal, Esperanto, Ido, Occidental/Interlingue,
Novial, Idiom Neutral, Sibelingua, ARIEL, LdP,
Populido.


Intal:
Un lingue konstruktat a posteriori dev adopta
ti vorte's kel ja es international. Plusim,
le lingua international mus atinga le maksimum
de fasilité, regularité e naturalité.

Esperanto:
Lingvo konstruita aposteriore devas elekti
tiujn vortojn kiuj jam estas internaciaj. Plie,
la internacia lingvo devas atingi la plej grandajn
facilecon, regularecon kaj naturecon.

Ido:
Linguo konstruktita aposteriorie devas adoptar
ta vorti, qui ja esas internaciona. Pluse,
la linguo internaciona mustas atingar la maxima
facileso, regulozeso e naturaleso.

Occidental/Interlingue:
Un lingue constructet a posteriori deve adopter
ti paroles queles ja es international. Adplu
li lingue international deve atinger li max possibil
facilitá, regularitá e naturalitá.

Novial:
Lingue konstruktet aposteriorim deve adopta
ti vordes, kel ja es international. Plusim,
li lingue international mus atene li maximi
fasilitate, reglaritate e naturaleso.

Idiom Neutral:
Lingu konstrued a posterior deb adoptar
el paroli, keli ya es internasional. Ekstr
it lingu internasional deb atinar leplu posibl
fasilitet, regularitet e naturalitet.

Sibelingua:
Un lingua konstruktat a posteriori deve adoptar
ta paroles kel ja es internacional. Plusim,
li lingua internacional deve atingar li maximum
de facilitate, regularitate e naturalitate.

ARIEL:
Un lingue construite a posterior debe adoptar
paroles ce jam son internasional. De plus,
le lingue internasional debe atinger un grade
de fasilitate, regularitate e naturalitate macsimal.

LdP:
Lingwa konstrukten aposteriori majbur adopti
toy wordas kel yo es internasion-ney. Yoshi,
internasion-ney lingwa mus ateni maximale
fasilitaa, regularitaa e naturalitaa.

Populido:
Ling konstruktat aposteriori dev adopte
ti vorts, kel ja ese internationi. Plusei,
le ling internationi must atinge le maxim
faciles, regulozes e naturales.


Se vi povas e deziras lo, voluntez tradukar
nia frazo #29 aden plusa LIA-sistemi: Interlingua,
Neo, Volapük, Glosa, LFN, Mondlango/Ulango,
od irg altra neutra helpo-lingui, quin vi konocas.

Adavane, posta_Mundi-ani!


* * * * * * * *
p a r t a k a
* * * * * * * *

No virus found in this incoming message. Checked by AVG - www.avg.com Version: 9.0.894 / Virus Database: 271.1.1/3592 - Release Date: 04/23/11 07:36:00