Print

Print


Ĉu ekzistas retpaĝ(ar)o por nov-esperanto?

2011/10/26 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

> **
>
>    sur la alfabeto de tesa nov-esperanto.
>
>
>     salutos, pu isula waxireio.
>
>    la alfabeto de tesa nov-esperanto, segon la berna propagandatoro pe
> kualo tuo citan, kontenan dudecoseisas (26) fonemos. kueso, en principo,
> esan una elektasiono korekta, prokue dudecoseisas fonemos esan plus kuanto
> suficantas para espresar la vokabularo plus internaciona (principalamente
> europokcidenta). ma la distributasiono grafika de kuesas fonemos non esan
> fonetika, non esan raciona, sino proksima ba la ido, kon suas superfluas
> digrafos ei difonos.
>
>    la verito, facilamente konprenabla, esan ke dudecoseisas fonemos
> posiblan esar paralelatas kon las dudecoseisas letros de la alfabeto latina
> basika, segon una ortografio estriktamente fonetika ou estriktamente
> fonologia. eske por kualo introducionar la letro "q" komo difono? eske por
> kualo introducionar la digrafo "sh" para una sola fonemo?
>
>    la eskemo ortografia de la novesperanto esan facilamente
> modifikabla into una ortografio puramente fonetika. eis mia proponasiono.
>
>
>     ALFABETO. - a (latina), b, c (=ts), d, e (latina), f, g
> (germana), h (elspirata), i (latina), j (engla or franca), k , l, m, n, o
> , p, q (=ch engla), r, s (forta), t, u (latina), v (franca), w (engla), x
> (=sh engla), y (engla), z (franca).
>
>
> <[log in to unmask]>
>
>    menan mio presenton ona teksto fa isula waxireio, unesmamente via
> la ortografio fa isula desosuro (tesula de Saussure) ei duesmamente via la
> ortografio fonetika proponata fa mio.
>
>
>     ----------
>
>
>     Jenerala informon
>
>
>     Nov-Esperanto estas bone dokumentizita. Mistro de Saussure
> prezentis gramatika detalun ey konservis la ple granda partu de Zamenhofa
> vortaro, sed anke enkondukis speciala exkluziva vortaretu
> kum cirker 330 vorton, kayn diferentas dey la Esperanta vortaro. Se oni
> uzas bone ta vortun ey obeas la regulun de gramatiko, oni povas skribi
> korekte textun en ci-ta kompleta lingvo. Chefa karakteriza trayton estas
> jore la uzo de "n" por plursigno ey la uzo de "u" (or en kelka kazon "w")
> por akuzativo. La alfabeto feliche ne avas chapelun.
>
>    Certe cha Esperantisto ey Idisto povas bone kompreni la plemultu di
> texton.
>
>
>
>     Jenerala informon
>
>
>     Nov-Esperanto estas bone dokumentizita. Mistro de Saussure
> prezentis gramatika detalun ey konservis la ple granda partu de Zamenhofa
> vortaro, sed anke enkondukis speciala ekskluziva vortaretu
> kum cirker 330 vorton, kayn diferentas dey la Esperanta vortaro. Se oni
> uzas bone ta vortun ey obeas la regulun de gramatiko, oni povas skribi
> korekte tekstun en ci-ta kompleta lingwo. Qefa karakteriza trayton estas
> jore la uzo de "n" por plursigno ey la uzo de "u" (or en kelka kazon "w")
> por akuzativo. La alfabeto feliqe ne avas qapelun.
>
>    Certe qa Esperantisto ey Idisto povas bone kompreni la plemultu di
> tekston.
>
>
>     ----------
>
>
>     naturamente, kualkuno posiblan ei diritan proponar altras fonemos
> para las klasikas septas (7) letros dubidojas, eis, "c, j, q, w, x, y, z".
> ma la demando restun: eske por kualo, dentro una helpoplanlinguo seriosa,
> la ortografio non esun absolutamente fonetika? kuando la ortografio de una
> euroklono esan absolutamente fonetika, ninkuna problemo inportanta aparan,
> ei kuando aparan disviasionos dis la fonetismo ortografia, senpre eksistan
> eroros eskribundo. donke la konkludasiono esan klara: la ortografio optima
> esan la ortografio konpletamente fonetika.
>
>    amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo
> [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).
>
>
>     ----- mesajo orijina -----
>
>
>     EL LA BERNA PROPAGANDILO (1933)
>
>
>
>    ALFABETO. - a (latina), b, c (=ts), ch (engla), d, e (latina), f, g
> (germana), h (elspirata), i (latina), j (engla), k , l, m, n, o, p, q
> (=kv or kw), r, s (forta), sh (engla), t, u (latina), v (franca), w
> (engla), x (=ks or gz), y (engla), z (franca).
>
>
> <[log in to unmask]>
>