Print

Print


Ĉu ekzistas retpaĝ(ar)o por nov-esperanto?

2011/10/26 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

       sur la alfabeto de tesa nov-esperanto.


       salutos, pu isula waxireio.

       la alfabeto de tesa nov-esperanto, segon la berna propagandatoro pe kualo tuo citan, kontenan dudecoseisas (26) fonemos. kueso, en principo, esan una elektasiono korekta, prokue dudecoseisas fonemos esan plus kuanto suficantas para espresar la vokabularo plus internaciona (principalamente europokcidenta). ma la distributasiono grafika de kuesas fonemos non esan fonetika, non esan raciona, sino proksima ba la ido, kon suas superfluas digrafos ei difonos.

       la verito, facilamente konprenabla, esan ke dudecoseisas fonemos posiblan esar paralelatas kon las dudecoseisas letros de la alfabeto latina basika, segon una ortografio estriktamente fonetika ou estriktamente fonologia. eske por kualo introducionar la letro "q" komo difono? eske por kualo introducionar la digrafo "sh" para una sola fonemo?

       la eskemo ortografia de la novesperanto esan facilamente modifikabla into una ortografio puramente fonetika. eis mia proponasiono.


       ALFABETO. - (latina), bc (=ts), d(latina), fg (germana), h (elspirata), (latina), (engla or franca), k , lmnopq (=ch engla), r, s (forta), tu (latina), v (franca), w (engla), x (=sh engla), y (engla), (franca).


       menan mio presenton ona teksto fa isula waxireio, unesmamente via la ortografio fa isula desosuro (tesula de Saussure) ei duesmamente via la ortografio fonetika proponata fa mio.


       ----------


       Jenerala informon


       Nov-Esperanto estas bone dokumentizita. Mistro de Saussure prezentis gramatika detalun ey konservis la ple granda partu de Zamenhofa vortaro, sed anke enkondukis speciala exkluziva vortaretu
kum cirker 330 vorton, kayn diferentas dey la Esperanta vortaro. Se oni uzas bone ta vortun ey obeas la regulun de gramatiko, oni povas skribi korekte textun en ci-ta kompleta lingvo. Chefa karakteriza trayton estas jore la uzo de "n" por plursigno ey la uzo de "u" (or en kelka kazon "w") por akuzativo. La alfabeto feliche ne avas chapelun. 

       Certe cha Esperantisto ey Idisto povas bone kompreni la plemultu di texton.       Jenerala informon


       Nov-Esperanto estas bone dokumentizita. Mistro de Saussure prezentis gramatika detalun ey konservis la ple granda partu de Zamenhofa vortaro, sed anke enkondukis speciala ekskluziva vortaretu
kum cirker 330 vorton, kayn diferentas dey la Esperanta vortaro. Se oni uzas bone ta vortun ey obeas la regulun de gramatiko, oni povas skribi korekte tekstun en ci-ta kompleta lingwo. Qefa karakteriza trayton estas jore la uzo de "n" por plursigno ey la uzo de "u" (or en kelka kazon "w") por akuzativo. La alfabeto feliqe ne avas qapelun. 

       Certe qa Esperantisto ey Idisto povas bone kompreni la plemultu di tekston.


       ----------


       naturamente, kualkuno posiblan ei diritan proponar altras fonemos para las klasikas septas (7) letros dubidojas, eis, "c, j, q, w, x, y, z". ma la demando restun: eske por kualo, dentro una helpoplanlinguo seriosa, la ortografio non esun absolutamente fonetika? kuando la ortografio de una euroklono esan absolutamente fonetika, ninkuna problemo inportanta aparan, ei kuando aparan disviasionos dis la fonetismo ortografia, senpre eksistan eroros eskribundo. donke la konkludasiono esan klara: la ortografio optima esan la ortografio konpletamente fonetika.

       amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).


       ----- mesajo orijina -----


       EL LA BERNA PROPAGANDILO (1933)

 

       ALFABETO. - (latina), bc (=ts), ch (engla), d(latina), fg (germana), h (elspirata), (latina), (engla), k , lmnopq (=kv or kw), r, s (forta), sh (engla), tu (latina), v (franca), w (engla), x (=ks or gz), y (engla), (franca).