Print

Print


La tantrismo de Nasrudino.

La tantrismo de Nasrudino.


       En la zenismo (budismo zena), la sufismo e la tantrismo, on uzan freque las koanos, quos estan rakontetos didaktas por pensi ultra la rutino psika. Yen un koano pri la tantrismo.

       Nasrudino, la famoza (e sarkasmoza) guruo de la tantrismo, ricevin la vizito de un dicipulo. La maestro e sua dicipulo dialogin.

       - Maestro Nasrudino, me konocan la tantrismo per tuas sublimas diskursos e libros. Ma me ne obtenan la suprema paco, la nirvano. E la nirvano estan la skopo lasta de la tantrismo.

       - Or, dicipulo amata, qua estan exakte tua problemo?

       - Me devan obedi mea sankta religio, nam sen religio ne estan posibla la etiko publika. Me anke devan obedi las legos de la nova guvernistaro revoluciona, nam sen revoluciono ne existon justeso pro las povros. Me anke devan obedi mea employanto, nam me bezonan la employo por gani mea pano. E me devan obedi mea spozino, nam me aman mea spozino e meas filios. Do me ne havan tempo por mediti pri las sanktas principos de nosa doktrino, la tantrismo.

       - Yen la solvuro, dicipulo amata. Ica jorno, tu devan fasti por purifi tua spirito e drinki nur aquo. E tu devan viziti me nove, morge, che la ipsa horo.

       E tale agin la dicipulo, e tale reirin la hungroza dicipulo por viziti nove la maestro Nasrudino. Sur la tablo de la guruo Nasrudino estin un granda laduo. La laduo estan popula e saporoza bisquito hinda dolca, kun formo de balono. La maestro e sua hungroza dicipulo dialogin nove.

       - Amata dicipulo, quoque tu devan fari nun?

       - Maestro Nasrudino, nun me devan manji ica laduo!

       - Nula problemo, or! La suprema sacerdoto de tua religio manjen la laduo, e tu reston nutrata. O la prezidanto revoluciona manjen la laduo, e tu anke reston nutrata. O tua employanto, tua amata spozino, tuas filios, e cetere, manjen la laduo, e tale tu reston nutrata.

       - Ma tale me ne manjon vere!

       - Or: tu havan dentos, tu havan granda hungro, tu havan laduo... e tu ja havan tempo. Do tu manjen!

       Rapide, la dicipulo devorin sua laduo sen lasi krumos. La dialogo kontinuin.

       - Amata dicipulo, tu nultempe estin stulta. Do, num tu ja komprenan la solvuro a tua problemo che la tantrismo?

       - Yes e ya, granda guruo Nasrudino. Me komprenan nun ke nur me ipsa povan mediti pri la nirvano, quam nur me ipsa povan manji un laduo por solvi mea hungro; e ke se, vere, me volan manji un laduo o mediti tantrisme pri la nirvano, me trovon tempo por manji e por mediti. Danko, maestro Nasrudino!


       Aleshandre Shavyer Kasanova Domingo (texto origina en linguo Adjuvilo ipsa).