Print

Print


        As a reference, here follows the story of the Wedding
Feast at Cana, first in reformed Volapük, then in Esperanto. The Volapük
was translated by Arie de Jong. I’m not sure who translated the Esperanto.GOSPUL MA <IOANNES>

KAPIT : II

1. Tü del kilid matikamazäl ädabinon tö <Cana> in Galileyän; mot Yesusa
äkomof us.

2. I Yesus e tidäbs omik pivüdoms ad matikamazäl.

3. Ven vin ädefon, mot Yesusa äsagof ome: «No labons vini».

4. E Yesus äsagom ofe: «Sekü kis mutob-li jäfön me ob? o vom! Düp obik no
nog ekömon».

5. Mot omik äsagof hidünanes: «Dunolsöd utosi, kelosi osagom oles»!

6. Nu ädabinons vatagefs bäsinik mäl, ma klinükamabüdüls yudanas us
pipladöls, kelas al äninädon zao metretis tel u kil.

7. Yesus äsagom omes: «Fulükolsöd gefis me vat». Äfulükoms onis jüi siem.

8. Äsagom omes: «Kupolsöd nu oni, e blinolsöd oni lebötädale»! Ed äblinoms
oni.

9. Ven nu lebötädal ägutom vati, kel ivedon vin, no äsevom, kiöpao ikömon,
ab hidünans, kels ikupoms vati, äsevoms osi, ävokom higami,

10. ed äsagom ome: «Alan bötom balido vini gudikün, e ven brietons, vini
läs gudiki; ab ol ekipedol gudiküni jünu».

11. Milagi balid at Yesus äduinom tö <Cana> in Galileyän, ed ädasevädükom
so glori okik, e tidäbs äprimoms ad lekredön omi.Sankta Johano

2:1 La trian tagon okazis edziĝo en Kana Galilea, kaj la patrino de Jesuo
ĉeestis tie;

2:2 ankaŭ Jesuo kaj liaj disĉiploj estis invititaj al la edziĝo.

2:3 Kaj kiam mankis vino, la patrino de Jesuo diris al li: Ili ne havas
vinon.

2:4 Kaj Jesuo diris al ŝi: Kio estas inter mi kaj vi, virino? mia horo
ankoraŭ ne venis.

2:5 Lia patrino diris al la servantoj: Kion ajn li diros al vi, tion faru.

2:6 Kaj estis tie ses akvokuvoj ŝtonaj, metitaj laŭ la purigo de la Judoj,
enhavantaj po du ĝis tri metretoj.

2:7 Jesuo diris al ili: Plenigu la akvokuvojn per akvo. Kaj oni plenigis
ilin ĝis la rando.

2:8 Kaj li diris al ili: Ĉerpu nun, kaj alportu al la festenestro. Kaj oni
alportis.

2:9 Kiam la festenestro gustumis la akvon, nun fariĝintan vino, kaj ne
sciis, de kie ĝi estas (sciis tamen la servantoj, kiuj ĉerpis la akvon), la
festenestro alvokis la fianĉon,

2:10 kaj diris al li: Ĉiu homo prezentas unue la bonan vinon, kaj kiam oni
jam drinkis, tiam la malpli bonan; sed vi rezervis la bonan vinon ĝis nun.

2:11 Ĉi tiun komencon de signoj Jesuo faris en Kana Galilea, kaj elmontris
sian gloron, kaj liaj disĉiploj kredis al li.