Print

Print


	Saluto, Partaka.

	Me ne dubas pri tua libera e ne-dependanta opiniono por komparar Ido kun Esperanto klasika. E tu ne dubas pri lo ipsa, por me; pri mea libera e ne-dependanta opiniono por komparar Ido kun Esperanto klasika.
	Exemple, me opinionas ke la ortografio de Ido, sen supersigni, esas plu komoda kam en Esperanto klasika, ma ke la ortografio ideala de Esperanto esas plu bona kam en Ido, nam ol esas (teorie) komplete fonetikala, sen digrafi nek difoni. La vokabularo* (vortaro) de Ido esas plu internaciona kam en Esperanto Zamenhofala, ma multe plu mikra e do plu deskomoda. La fonetiko de Ido esas klare plu facila kam la fonetiko de Esperanto klasika. Ido havas tendenco al pleonasmo (la sufixo "al" esas bona exemplo) qua, fortunoze, apene existas en Esperanto klasika. La multa afixi separabla o ne separabla de Ido (prefixi, sufixi, prepozicioni, konjuncioni, adverbi bazala, e cetere) permisas konstruktar elegante e simple multa nuanci de la frazo quin nur longe, pezoze e desfacile expresas Esperanto klasika. La fixismo linguala, fortunoze, apene existas en Ido, ma, ya yes, en Esperanto klasika.
	Segun me, la komparado inter amba dialekti de Esperanto, yen, Esperanto klasika ed Esperanto reformata, montras tre klare ke Ido esas mejora* kam Esperanto klasika, e ke ica mejoreso esas plu intensa pos la tempo; ke Ido ek la yaro 1905 esis ja plu bona kam Esperanto klasika, e ke Ido ek la yaro 2013 esas plu bona kam Ido ek la yaro 1905. Inter la du varianti, me rekomendas sendube Ido, Esperanto reformata. La maxim granda desfacileso de Ido esas olua mikra vokabularo.
	E, nun, me esperas simila serioza e konkreta responduro da tu pri la komparado inter Ido ed Esperanto.
	Amike, Aleshandre Shavier Kasanova Domingo, posto elektronikala [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).

	----- Mesajo originala -----

	Saluto, Aleshandre! 

	Me volunte respondizus tua questiono, serioze e konkrete, se ne esus ke, per tua questiono (sincere pasable povra), tu semblas 'dubtar' pri to, ke me esas libera e ne-depentanta por expresar mea opiniono pri irga temo. Me do respondizos tua questiono, ma nur jokoze: la nomo "Esperanto" es plu bona kam la nomo "Ido"; tamen, Ido esas anke Esperanto, ka ne? 
	Standez bone!

	P A R T A K A
	* * * * * * * * *