Print

Print


Yo recommende que tu translade los filosoficos observationes de tu en una
lengua auxiliar (no Esperanto, por favor! :) )


2013/12/2 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

>     Filozofio per helpoplanlingvoj.
>
>
>     Saluton al Risto, al Polo Bartleto (Paul Bartlett) kaj al vi qiuj,
> qi tie en la listo Awkslango (Auxlang).
>
>    Evidente, mi ne deziras esti forpelita el qi tiu listo, nek havi
> malbonajn rilatojn kun vi.
>
>    Mi provos klarigi mian lingvan konduton qi tie.
>
>    Recente, vi qiuj povis legi kelkajn longajn aw mezlongajn mesayojn,
> senditaj de mi, per lingvoj Hispana kaj Galega.
>
>    Qi tiuj mesayoj estis filozofaj mesayoj, kiuj ofte citis la
> helpoplanlingvojn kiel Esperanton kaj aliajn, eq foje citante ankaw
> eksplicite qi tiun listo, Awkslangon.
>
>    Nature, vi havas neniun devon de kompreni la galegan aw hispanan
> lingvojn, kiel mi havas neniun devon de lerni la anglan...
>
>    Por solvi tiujn problemojn estas la helpoplanlingvoj, kiujn ni
> rajtas uzi qi tie. Tion mi faris kaj mi faros.
>
>    Mia volo neniam estis lasi nekomprenitaj tiujn filozofajn mesayojn
> per latinidaj lingvoj. Mi enkondukis ilin por, poste, diskuti filozofe
> ilin, per helpoplanlingvoj.
>
>    Kaj vi ambaw, Risto kaj Polo Bartleto, bone scias ke mi ankaw ofte
> mesayas filozofe per helpoplanlingvoj qi tien. Ankaw estas neniu sekreto
> mia longdawra rifuzado de mesayi qi tie per la angla lingvo, kvankam
> preskaw vi qiuj tion faras. Eq por protesti pri mia lingva konduto, vi
> ambaw ne uzis helpoplanlingvojn. Sed vi devus doni ekzemplon, protestinte
> ekzemple per Interlingwao, Lingwao de Planeto, Okcidentalo, Novialo kaj
> tiel plu, qu ne? Qi tie, mesayi precipe per la angla, aw per alia teritoria
> lingvo kiel la hispana, la qina kaj tiel plu, estas finfine perdotempo.
>
>    Mi, poste, klarigos per helpoplanlingvoj la filozofajn mesayojn yus
> senditaj per galega kaj hispana lingvoj. Probable, do, ne plu ekzistos
> problemo por Polo Bartleto.
>
>    Tamen, por Risto la afero xajnas tute malsama.
>
>    Qar mia precipa intereso pro la helpoplanlingvoj estas filozofi per
> ili! Jen: mi, reale, apenaw deziras paroli "pri" la helpoplanlingvoj, kaj
> per teritoriaj lingvoj, sed inverse mi deziras paroli "per"
> helpoplanlingvoj kaj pri filozofio, qi tie.
>
>    La du aferojn do, kara Risto, oni ne povas nek rajtas disxiri
> komplete, qu jes?
>
>    Se mi parolas pri filozofio qi tie per helpoplanlingvoj (en la
> praktiko: ewroklonoj aw, kiel ci diras, "ewrolingvoj") miaj mesayoj estas
> tawgaj, samtempe, por listoj per helpoplanlingvoj kaj per listoj pri
> filozofio. Tial la samtempa mesayado esta prava qi okaze. Bona ekzemplo
> estas mia etika libro per Ido "Tua feliceso esas grava afero." (Tua feliqo
> estas grava afero.) kiun mi estas sendanta samtempe al forumoj pri
> filozofio kaj al forumoj pri aw per helpoplanlingvoj.
>
>    Por ni, filozofoj, la helpoplanlingvoj estas povoza instrumento de
> internacia komunikado. Mi invitas vi qiujn al la filozofio en Awkslango per
> viaj preferataj helpoplanlingvoj, eq se ili ne estas ewroklonoj.
>
>    Tie estas kaj estos la grandaj aferoj: la ekzisto de Dio, la
> nemortigebleco de la animo, la libereco de la volo, la eterneco de la
> mondo, la rilato inter la materio kaj la spirito, la ebleco de reala
> demokratio kiel decidopovo de la popolo, la transiro de la tempo al la
> eterno, kaj la vojo al la kompleta feliqo. Ja ili gravas pli ol la
> gramatiko kaj la ortografio!
>
>    Sed qi tie, per la ortografia "minirefo": supersigna c ---> q,
> supersignaj g kaj j ---> y, supersigna h ---> h, supersigna s ---> x, kaj
> supersigna u ---> w.
>
>    Amike, el Aleksandro Ksavero Kasanovo Domingo, elektronika poxto
> trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punkto es).
>
>
>     ----- Originalaj mesayoj -----
>
>
>     Same kind of messages keep on coming... I don't have anything
> against Alexandre as an auxlanger. He's Ikuso language is as relevant as
> any Eurolang. The problem is about writing about topics that have nothing
> to do with AUXLANG.
>
>    If I want to talk about philosophy in general, I will join a
> mailing list dedicated to philosophy. If I want to talk about auxiliary
> languages, I will join AUXLANG. They are two completely separate things.
>
>    Let's not mix the two. It is so simple.
>
>    --Risto
>
>
>     ----------
>
>
>     As nearly as I can tell looking at the headers of some of his
> messages, he is crossposting his "philosophical" messages to many other
> mailing lists and newsgroups. Many (almost most) of his posts to AUXLANG
> are irrelevant
>
> to this list. I would hate to have to ban anyone, but if Alexandre Xavier
> Casanova Domingo's long messages to AUXLANG do not become relevant, it may
> become necessary to ban him.
>
>    Paul Bartlett
>
>
>