Print

Print


Yo recommende que tu translade los filosoficos observationes de tu en una lengua auxiliar (no Esperanto, por favor! :) )


2013/12/2 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

       Filozofio per helpoplanlingvoj.


       Saluton al Risto, al Polo Bartleto (Paul Bartlett) kaj al vi qiuj, qi tie en la listo Awkslango (Auxlang).

       Evidente, mi ne deziras esti forpelita el qi tiu listo, nek havi malbonajn rilatojn kun vi.

       Mi provos klarigi mian lingvan konduton qi tie.

       Recente, vi qiuj povis legi kelkajn longajn aw mezlongajn mesayojn, senditaj de mi, per lingvoj Hispana kaj Galega.

       Qi tiuj mesayoj estis filozofaj mesayoj, kiuj ofte citis la helpoplanlingvojn kiel Esperanton kaj aliajn, eq foje citante ankaw eksplicite qi tiun listo, Awkslangon.

       Nature, vi havas neniun devon de kompreni la galegan aw hispanan lingvojn, kiel mi havas neniun devon de lerni la anglan...

       Por solvi tiujn problemojn estas la helpoplanlingvoj, kiujn ni rajtas uzi qi tie. Tion mi faris kaj mi faros.

       Mia volo neniam estis lasi nekomprenitaj tiujn filozofajn mesayojn per latinidaj lingvoj. Mi enkondukis ilin por, poste, diskuti filozofe ilin, per helpoplanlingvoj.

       Kaj vi ambaw, Risto kaj Polo Bartleto, bone scias ke mi ankaw ofte mesayas filozofe per helpoplanlingvoj qi tien. Ankaw estas neniu sekreto mia longdawra rifuzado de mesayi qi tie per la angla lingvo, kvankam preskaw vi qiuj tion faras. Eq por protesti pri mia lingva konduto, vi ambaw ne uzis helpoplanlingvojn. Sed vi devus doni ekzemplon, protestinte ekzemple per Interlingwao, Lingwao de Planeto, Okcidentalo, Novialo kaj tiel plu, qu ne? Qi tie, mesayi precipe per la angla, aw per alia teritoria lingvo kiel la hispana, la qina kaj tiel plu, estas finfine perdotempo.

       Mi, poste, klarigos per helpoplanlingvoj la filozofajn mesayojn yus senditaj per galega kaj hispana lingvoj. Probable, do, ne plu ekzistos problemo por Polo Bartleto.

       Tamen, por Risto la afero xajnas tute malsama.

       Qar mia precipa intereso pro la helpoplanlingvoj estas filozofi per ili! Jen: mi, reale, apenaw deziras paroli "pri" la helpoplanlingvoj, kaj per teritoriaj lingvoj, sed inverse mi deziras paroli "per" helpoplanlingvoj kaj pri filozofio, qi tie.

       La du aferojn do, kara Risto, oni ne povas nek rajtas disxiri komplete, qu jes?

       Se mi parolas pri filozofio qi tie per helpoplanlingvoj (en la praktiko: ewroklonoj aw, kiel ci diras, "ewrolingvoj") miaj mesayoj estas tawgaj, samtempe, por listoj per helpoplanlingvoj kaj per listoj pri filozofio. Tial la samtempa mesayado esta prava qi okaze. Bona ekzemplo estas mia etika libro per Ido "Tua feliceso esas grava afero." (Tua feliqo estas grava afero.) kiun mi estas sendanta samtempe al forumoj pri filozofio kaj al forumoj pri aw per helpoplanlingvoj.

       Por ni, filozofoj, la helpoplanlingvoj estas povoza instrumento de internacia komunikado. Mi invitas vi qiujn al la filozofio en Awkslango per viaj preferataj helpoplanlingvoj, eq se ili ne estas ewroklonoj.

       Tie estas kaj estos la grandaj aferoj: la ekzisto de Dio, la nemortigebleco de la animo, la libereco de la volo, la eterneco de la mondo, la rilato inter la materio kaj la spirito, la ebleco de reala demokratio kiel decidopovo de la popolo, la transiro de la tempo al la eterno, kaj la vojo al la kompleta feliqo. Ja ili gravas pli ol la gramatiko kaj la ortografio!

       Sed qi tie, per la ortografia "minirefo": supersigna c ---> q, supersignaj g kaj j ---> y, supersigna h ---> h, supersigna s ---> x, kaj supersigna u ---> w.

       Amike, el Aleksandro Ksavero Kasanovo Domingo, elektronika poxto trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punkto es).


       ----- Originalaj mesayoj -----


       Same kind of messages keep on coming... I don't have anything against Alexandre as an auxlanger. He's Ikuso language is as relevant as any Eurolang. The problem is about writing about topics that have nothing to do with AUXLANG.

       If I want to talk about philosophy in general, I will join a mailing list dedicated to philosophy. If I want to talk about auxiliary languages, I will join AUXLANG. They are two completely separate things. 

       Let's not mix the two. It is so simple.

       --Risto


       ----------


       As nearly as I can tell looking at the headers of some of his messages, he is crossposting his "philosophical" messages to many other mailing lists and newsgroups. Many (almost most) of his posts to AUXLANG are irrelevant 

to this list. I would hate to have to ban anyone, but if Alexandre Xavier Casanova Domingo's long messages to AUXLANG do not become relevant, it may become necessary to ban him.

       Paul Bartlett