Print

Print


e'u sa'u do ca'o jai gau farvi fai lo do rutni bangu
ibabo fau je seja'e lo nu do kakne lo ka sutra tavla fo lo me do moi vau do
ba djuno ju'o lo so'i se cinri

2014-12-04 20:16 GMT+03:00 Patrik Austin <[log in to unmask]>:

> i ta jetnu ku'i fe ma paunai ka'e gasnu
>