Print

Print


Kara Don, Estimataj,

    Kiuj bonuloj arang'is tiun c'i programeton? Kio estas la
historio de g'ia aperigo? Kiom da personoj probable vidis
g'in?

    Kion oni povus fari per tiu c'i programeto por plu
propogandi Esperanton?

    John Dale