Print

Print


Je 02:23 ptm 12/25/97 -0700, vi skribis:

>Kara Don, Estimataj,
>
>        Kiuj bonuloj arang'is tiun c'i programeton?  Kio estas la
>historio de g'ia aperigo?  Kiom da personoj probable vidis
>g'in?
>
Pri g^ia historio, mi scias nenion. Pri la nombro de vidintoj ... kiom da
personoj kutime rigardas je CNN?

>        Kion oni povus fari per tiu c'i programeto por plu
>propogandi Esperanton?
>
[S^ultrolevo]

-- Don HARLOW
http://www.webcom.com/~donh/
(English version: http://www.webcom.com/~donh/dona.html)