Print

Print


Je 01:22 ptm 1/28/98 -0800, mi skribis:
 
>In fact, Couturat never asked
>Zamenhof for the right to use the name "Esperanto" -- in his letter of 26
>October 1907 to Zamenhof, he used the formula "If the Esperantists will
>accept it..." Obviously, they didn't. Zamenhof's only reply to that
>particular letter was his four-line reply of 30 October, in which he did
>not address the question of the name of Couturat's project. I don't believe
>that the exchange of letters of 26 January 1908 (Couturat) and 31 January
>1908 (Zamenhof) even discusses that particular trivial question.
>
My error -- I didn't read far enough.
 
Couturat to Zamenhof, 23 March 1908, in French (Esperanto translation by=
 G.W.)
 
  Ni havas la honoron sendi al vi oma=F8e la unuan n-ron de nia revuo
"Progreso"; vi ricevos regule la sekvantajn. Vi rimarkos, ke ni intencas
nomi "Esperanto simpligita" la lingvon, kiun la Konstanta Komisiono
prilaboris kaj alprenis... Ni volas precipe esprimi tiamaniere nian
dankateston al la unua kaj =E6efa a=FDtoro de la lingvo; kaj ni estus feli=
=E6aj
se la definitive lingvo internacia portus la nomon Esperanto, t.e. efektive
la vian. Sed ni ne povas forgesi, ke tiu nomo estas principe via persona
pse=FDdonomo, kaj kvankam vi solene kaj plurfoje deklaris, ke vi rifuzis unu
fojon por =E6iam =E6iajn rajtojn rilate la lingvon fonditan de vi, ni ne vol=
as
disponi tiun nomon sen via konsento.
 
  Ni venas do demandi vin, =E6u vi vidus maloportuna=BCon en tio, ke la ling=
vo
de la Delegacio portos la nomon de "Esperanto simpligita"... Sed, se vi
alie opinios, la lingvo havos kiel nomon nur "Linguo Internaciona"...
 
Zamenhof to Couturat (29 March 1908)
 
    Estimata Sinjoro!
 
  Vian gazeton mi =F8is nun ne ricevis. Responde al Via letero de 23/III, mi
petas Vin, ke Vi _ne_ uzu por Via lingvo la nomon "Esperanto". Mian nunan
respondon Vi povas publikigi, Pri miaj projektitaj 3 cirkuleroj mi
atentigas Vin, ke ilia teksto estis sendita _konfidence_, sekve ilia enhavo
ne devas esti publikigita; se Vi tamen volas diri ion pri la fakto mem,
tiam mi esperas, ke Vi ne forgesos aldoni, ke ili prezentis ne mian
deziron, sed nur provon de _pacigo_ kaj enhavis ne iajn proponojn
_definitivajn_, sed nur _projektatajn_, kies definitivan formon mi intencis
lasi al la decido de la kongreso, post anta=FDa interkonsento inter la
membroj de la Lingva Komitato.
 
So in essence Couturat _did_ ask if he could use the name "Esperanto" for
Ido, and Zamenhof did not _forbid_ that (as has been reported a number of
times since -- by Couturat, among others, I believe) but _requested_ ("mi
petas Vin") that it not be done.
 
There's another interesting point in Couturat's letter, but -- not to get
into another spitting match -- I leave its discovery as an exercise for the
interested reader.
 
-- Don HARLOW
http://www.webcom.com/~donh/
(English version: http://www.webcom.com/~donh/dona.html)