Print

Print


In message  <[log in to unmask]> [log in to unmask]
N.EDU writes:
> Interese. Kaj -- ni estu tute honestaj -- kvankam "librotenado" estas vas=
te
> uzata en Esperantio, tamen "kontado" (a=FD "kontotraktado", "kontokalkula=
do"> ,
> "kontorganizado", ktp ktp, se oni volas esti preciza kaj ne subteni sin je
> la kunteksto) estus multe pli trafaj terminoj en Esperanto.
 
Presumably the E-o root is _konto_ meaning "account"?
 
> La koncerna artikolo devenis de la fruaj 50aj jaroj, ver=FEajne. =C6u
> "contabilitate" trovi=F8as en la vortaro de Gode & Blair, a=FD =E6u =F8i
>  eble estas
> pli nova termino?
 
I don't like this IL word; it seems to me to be prone to misunderstanding.
What's the IL word for "countability"?
 
--
Cheradenine Zakalwe
Eurolanga Publicizationa Organization