Print

Print


Un principie:
 
"Dr. Decroly, de Bruxelles, morit in 1932, ha pruvat, per mult
experienties, que li infantes apprender leer e comprender
principalemen per _phrases e ne per paroles isolat._ Li labores de
Decroly es tre important por li elaboration de un lingue
international pro que illi pruva que li paroles es perceptet solmen
in _li cadre del phrase_ e ne secun lor sens absolut.
 
To confirma li excellentie del principies de Occidental e condamna li
 
artificial finales de [altri lingues]. Un parol ne plu besona esser
etiquettat per li finales obligatori --o, --a, nam li contextu
suffice por far comprender su signification exact e specie
grammatical."
 
Un exemple:
 
". . . Null progress posse devenir populari sin reclame. Presc
nequande un progress esset salutat con joy e acceptat con favore
quande it apparit. On vell opiner, que nov inventiones es fat, pro
que on sentit un antiqui statu quam i'nsupportabil, i'nsuffiicent.
Tre fallit! In li cap del inventor li innovation nasce -- ma li
publica curtmen refusa it: [Occidental es un exemple de ti. Have vu
acceptat Occidental?] it recomenda li ancian statu quam li plu bon,
it ne ama li progress. [Ama vu progress? Occidental es li progress in
li lingues international, ne?] Ci li reclame deve comensar, [e ti-ci
es qual yo es fant con Occidental] it deve educar li publica e per
lent labor far accustomar it al progress. [E yo es reclamant a li
publica li lingue Occidental.] Solmen tande, pos decennies, li homes
ne comprende, qualmen illi posset perdurar jama' sin ti innovation .
. .
 
Ex. 'Handbuch der Reklame' (Manuale del reclame) de Johann Frank.
Tagblatt-Bibliothek Nr 600/604a Steyermu"hl-Verlag, Wien. E. Moess."
 
E nu, qual es li parole "reclame" in angle'se? Hmmm?.....
 
Amico,
Bob, x+